Dacke Group Nordic AB

Dacke Group Nordic AB (publ.) har beslutat att ytterligare senarelägga rapportering för kvartal 3, 2009.

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:07 CET

Dacke Group Nordic AB (publ). har beslutat att ytterligare senarelägga rapportering för tredje kvartalet 2009. Orsaken är att moderbolaget och det största verksamhetsdrivande bolaget fortfarande befinner sig i rekonstruktion samt att Hermelin Nordic Research AB ansökt om konkurs. I rapporten kommer bolaget meddela sin syn på hur rekonstruktionen skall avslutas.

Nytt datum för rapporten är satt till den 21 december 2009.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Zakrisson, vd Dacke Group Nordic AB (publ.), Mobil: 0709-50 96 20
e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com

Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, helpdesk och undersökningar primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden. Bolagets aktie är idag noterat på OMX First North.