Dacke Group Nordic AB

Dacke Group Nordic AB (publ) styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av aktien.

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:53 CET

Styrelsen i Dacke Group Nordic AB (publ.) har den 15 december 2009 beslutat att ansöka om avnotering av aktien från First North. Orsaken är att bolaget ej längre har någon Certified Advisor samt att bolaget fortfarande befinner sig i rekonstruktion.

Dacke Group Nordic AB (publ), som har varit i rekonstruktion sedan den 13 januari 2009 har ansök om avnotering av aktien. Styrelsen har fatta beslut att ansöka om omedelbar avnotering på grund av att bolaget ej längre har någon Certified Advisor. Vidare befinner sig bolaget fortfarande i rekonstruktion vilket gör det svårt att kunna agera som ett noterat bolag.

Bolaget undersöker möjligheterna att bedriva handel med aktien på annan lista. Information beträffande det kommer så snart sådan lösning är på plats.

Pressrelease med information om sista dag för handel i Dacke Group kommer så snart ansökan har godkänts av NASDAQ OMX.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Löwenhav, styrelsens ordförande Dacke Group Nordic AB (publ.), 070-895 39 99

Peter Zakrisson, vd Dacke Group Nordic AB (publ.), Mobil: 0709-50 96 20
e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com


Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, och helpdesk primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden.