DADBRO AB

DADBRO Holding AB blir ny delägare i BRA AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 14:46 CET

DADBRO Holding AB blir ny delägare i BRA AB

Den starka tillväxten för BRA AB med dotterbolaget BRA Bygg AB fortsätter, därför utökas den nuvarande ägarkretsen med DADBRO Holding AB som förvärvar 20% av aktierna i moderbolaget BRA AB.

BRA Bygg AB grundades 2007 av Anders Billström, Magnus Riemer, Niklas Andersson och Magnus Andersson. Bolaget har sedan dess haft en mycket bra tillväxt och genom uppförande av såväl privata som publika byggprojekt har detta givit BRA Bygg AB en bra marknadsposition i Västra Götaland. Koncernen omsätter ca 300 MSEK och antalet medarbetare är i dagsläget ca 80 personer.

Magnus Riemer, VD BRA AB, säger: ”Våra kunder är allt från små engångsbeställare till stora återkommande beställare. För närvarande håller vi på att ISO-certifiera oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi arbetar med beprövade projektstyrningsprogram för att optimera styrningen i våra projekt. Med DADBRO som delägare kan vi fortsätta vårt arbete inom fastighets- och affärsutveckling och skapa ytterligare värdetillväxt för våra kunder”

Syftet med DADBRO’s delägarskap är att stärka och stabilisera företaget ytterligare inom bygg- och fastighetsbranschen. DADBRO är en familjeägd koncern med investeringar i både noterade och onoterade bolag. DADBRO ägs av David Wallenstam och Christian Wallenstam och styrelsens ordförande är Anders Berntsson som har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen genom Wallenstam AB. DADBRO vill med sitt delägarskap tillsammans med grundarna skapa en tydlig och utvecklingsbar affärsidé, samt även skapa en fortsatt långsiktig värdetillväxt och stabil avkastning.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Frågor rörande BRA AB:

Magnus Riemer, VD och delägare BRA AB

Tel. 031-89 44 02  magnus.riemer@brabygg.eu

Frågor rörande DADBRO:

David Wallenstam, Partner DADBRO Holding AB

Tel. 031-708 61 50, 0735-123 789 david.wallenstam@dadbro.com

Det går även att besöka bolagens respektive hemsida för vidare bolagsinformation:

www.brabygg.eu

www.dadbro.com

Familjekoncernen DADBRO grundades hösten 2006 av Anders Berntsson, David Wallenstam och Christian Wallenstam. En far och två bröder, vilket således förklarar företagets namn. Koncernen ägs av David Wallenstam och Christian Wallenstam. Bolagets affärsidé är att genom god affärssed förvärva, driva och utveckla bolag där DADBRO kan öka lönsamheten och skapa en god värdetillväxt.