Runius Design

Där innovationskraften kommer från

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 08:00 CEST

Idag läser vi om innovationer i olika sammanhang. Företag som är innovativa, kommuner är i undersökningar olika mycket innovativa och inte minst svenska folket anses tillhöra de mest innovativa i världen. För att skapa konkurrenskraftiga produkter krävs innovationskraft.

Att jobba med innovationer handlar om att förstå den affärsmässiga konstruktionen kring en produkt med kundnytta och kommersiell gångbarhet. I jakten på nya innovationer måste vi använda oss av tidigare erfarenheter och redan kända tekniker vilket handlar om att att nå människor, att skapa relationer med dem som besitter kunskaperna, erfarenheterna och visionerna. För det är när vi lyckas kombinera dessa med varandra som en ny innovation kan skapas. Att vara innovationskraftig förutsätter insikt, empati och förståelse för sina med människor.

"Christian Runius personifierar innovativt tänkande, med känsla för formgivning utan att tappa fokus på funktionell design. I projekt med Christian känner man sig delaktig redan från början och genom hela processen. I sina frågeställningar tar Christian dig som kund genom minsta detalj för att alla beslut ska stödja slutprodukten. Att Christian är rolig att jobba med och visar flexibilitet förhöjer bara den totala upplevelsen", beskriver Peder Rylander tidigare VD för Stadium Promotion.

Runius Design är ett innovationsdrivet företag av den anledning att vi jobbar med att förverkliga kommersiellt gångbara produktidéer. Vi jobbar aktivt med att engagera andra i utvecklingsarbetet vilket är en förutsättning för nya innovationer.

OM RUNIUS DESIGN

Runius Design är ett design- och innovationsföretag som hjälper sina kunder att utveckla produkter – Från idé till kommersiell produkt. Gå till vår hemsida för att se vår portfolio och referenser.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Läs mer om processen att realisera en produkt i artikelserien Från Ax till Limpa skriven av Runius Designs VD Christian Runius.