Svenskt Näringsliv

Därför är Calmfors överspelad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 18:00 CEST

I eurodebatten hänvisas ofta till slutsatser i den offentliga utredning som leddes av professor Lars Calmfors och som presenterades 1996. I en ny rapport ”Därför är Calmforsutredningen inte längre relevant” visar Svenskt Näringsliv att den till stor del är överspelad. Både kartan och verkligheten har förändrats sedan 1996 och argumenten för ett ja är idag betydligt starkare.

Utredningen rekommenderade 1996 att Sverige skulle ”vänta och se”. Skälen var att arbetslösheten var hög, statsfinanserna i oordning, ett fåtal länder skulle ha euron och de ekonomiska skälen för var måttliga. Men utredningen underströk att om förutsättningarna ändras bör Sverige vara med.

Sedan dess har den öppna arbetslösheten sjunkit från ca åtta procent till strax över fyra. Ett mycket stort budgetunderskott på åtta procent av BNP har blivit en budget i rimlig balans. Hela tolv länder införde euron och inte bara de fem som utredningen bedömde som säkra. Minst tio länder till står på tur. De krav utredningen ställde är med andra ord uppfyllda, menar rapportförfattarna Fredrik Segerfeldt, ansvarig för globaliseringsfrågor, och Johnny Munkhammar, EU-expert, på Svenskt Näringsliv.

– Sedan 1996 har euron också införts framgångsrikt och kunnat studeras i snart fem år. Euron har bland annat bidragit till en mindre djup lågkonjunktur än på länge. Vi har inte som förr haft valutakaos, väldiga budgetunderskott och massarbetslöshet, säger Fredrik Segerfeldt.

Forskningen och verkligheten lett till belägg för starkt positiva ekonomiska effekter som utredningen inte beaktade. Framförallt en gemensam valutas starkt positiva effekt på handeln och värdet av en stor och integrerad kapitalmarknad.

– Nu har Sverige väntat och sett, arbetat för att klara kraven och gör det, även enligt utredningen, säger Johnny Munkhammar. Att de ekonomiska argumenten därtill har stärkts understryker detta. Till större delen kan man inte längre hänvisa till Calmforsutredningens slutsatser.

Läs hela rapporten på www.svensktnaringsliv.se/euro.

För mer information kontakta:
Johnny Munkhammar, EU-expert, tfn 08-553 431 68/ 070-887 64 66
Fredrik Segerfeldt, globaliseringsfrågor, ,tfn 08-553 431457 070-880 68 01
Thérèse Johnsson, pressekreterare, tfn 08-553 43018/0705-840512