Socialdemokraterna i Uppsala

Därför är cykelvägen till Ulva kvarn viktig

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 12:45 CET

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) har aviserat att han vid gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde den 26 februari avser skrota planerna på en cykelväg längs Fyrisån till Ulva kvarn. Detta trots att en namninsamling under våren 2012 resulterade i över 4000 underskrifter till stöd för att cykelvägen ska byggas klart. Ulva Hantverksförening och Socialdemokraterna i Uppsala tar nu strid mot det föreslagna beslutet.

I flera decennier har en vacker cykelväg längs Fyrisån, även norrut, varit en stark önskan bland många Uppsalabor. Genom beslutet, att bygga cykelvägen från Uppsala efter Fyrisån ut till Klastorp, har vägen nu nått halvvägs ut till Ulva kvarn. En fin cykelväg av hög kvalitet. Det innebär att Uppsalas politiker delvis infriat det löfte som finns formulerat i Översiktsplanen för Uppsalas utveckling om en cykelväg i Årummet ut till och förbi Ulva kvarn.

– Det finns många goda skäl för att äntligen bygga färdigt denna cykelväg. För alla hantverkare, som bedriver sin verksamhet i Ulva hantverksby, är det viktigt att Uppsala kommun står för sina löften. Det är en förutsättning för att de fortsatt ska kunna bedriva en för uppsalaborna uppskattad verksamhet, säger Ingrid Klint, ordförande Ulva Hantverksförening.

Även för dem är det angeläget att också människor utan tillgång till bil lätt ska kunna ta sig ut till den plats som många betecknar som ett riktigt smultronställe i Uppsalas omedelbara närhet.

För naturvänner är det viktigt, att bidra till att ge människor i alla åldrar chansen till lättillgängliga och rika naturupplevelser, även för dem med små ekonomiska resurser.  Det gäller inte minst för familjer med ursprung i andra länder och med andra erfarenheter av naturen.  

– För cykelvänner är det en självklarhet, att det arbete som pågår för att göra Uppsala till en ännu bättre cykelstad måste innefatta attraktiva cykelvägar. Cykelvägar som verkligen bidrar till att uppsalabor och turister lämnar bilen hemma och istället utnyttjar det mest hälsobringande och miljövänliga sätt som finns för att effektivt och snabbt ta sig från en plats till en annan, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Lantmäteriet har nu slutfört sitt arbete och presenterat lösningar på de problem som tidigare anförts som hinder för att bygga färdigt den halvfärdiga cykelvägen längs Fyrisån till Ulva kvarn. En cykelväg som sedan med lätthet kan anknytas till den förnämliga cykelväg, som nu byggts ända ut till det kraftigt expanderande Bälinge.

– I det läget väljer kommunalrådet Stefan Hanna (C) att gömma sig bakom de argument som företrädare för Försvarsmakten anför mot en dragning efter Fyrisån och istället förorda ett beslut om en dragning efter befintliga biltrafikleder, en dragning som blir både längre, dyrare och sämre både från klimat- och hälsosynpunkt.  Vi har presenterat lösningar på de problem som Försvarsmakten anser finnas. Kommunalrådet Hanna väljer istället att svika allmänintresset och därmed uppsalaborna, säger Carl Lindberg, ordförande Bälinge Socialdemokratiska förening.

Kontakt:
Ingrid Klint, ordförande Ulva Hantverksförening
Mobil 073-072 50 85

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Carl Lindberg, ordförande Bälinge Socialdemokratiska förening
Mobil 070-856 96 84