Compare Karlstad

"Därför behövs en bred regional kraftsamling kring digitala omställningen"

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2015 08:00 CET

För att bäst ta vara på möjligheter till tillväxt och möta utmaningarna för att behålla konkurrenskraft i den digitala omställningen behövs en bred regional kraftsamling i Värmland, skriver företrädare för näringsliv, offentlighet och universitet i regionen i denna debattartikel som publiceras i lokalmedia.

"Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Samtidigt öppnas nya möjligheter för att leva, bo och verka i hela Värmland. 

Den pågående digitaliseringen har stor betydelse för tillväxt och konkurrenskraft - globalt, nationellt och därmed också regionalt. Samtidigt förändras förutsättningarna radikalt och snabbt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar befintliga verksamheter.

Digitaliseringen är en pågående process som medför stora möjligheter - affärsmöjligheter för företag, nya digitala samhällstjänster för offentligheten liksom nya utbildnings- och forskningsmöjligheter för universitet. Samtidigt innebär digitaliseringen stora utmaningar för att regionens näringsliv, offentliga service och universitet ska behålla sin konkurrenskraft. 

För att lyckas i denna omställning krävs både djup och bred kompetens. Därför behövs en nära samverkan mellan användare och leverantörer av digitala lösningar i näringsliv, offentliga verksamheter och universitet - det vill säga en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen.

Karlstad och Värmland är i många fall en föregångare för regional samverkan och gemensam utveckling av det digitala samhället:

Genom arbetet med en regional digital agenda för Värmland har en bra grund lagts för en bredare samverkan kring den digitala omställningen. 

Värmlands 16 kommuner var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. 

Landstinget i Värmland satsar på den digitala omställningen inom vården med allt fler ehälso-tjänster.

Karlstads universitet satsar på den digitala omställningen – både när det gäller utbildning och forskning inom datavetenskap som utsetts till excellent forskargrupp vid universitetet. 

IT-stiftelsen Compare har genom samverkan, samordning och samsyn kring IT-näringen i regionen bidragit till att Karlstad har starka och konkurrenskraftiga IT-företag. 

Sammantaget har Värmland de bästa förutsättningarna för att tillsammans - både användare och leverantörer av digitala lösningar i företag, kommuner, landsting, universitet och andra verksamheter - möta den digitala omställningen.

Vi har en regional digital agenda för Värmland som ger oss en gemensam handlingsplan för digitaliseringen fram till år 2020.

Digitala Värmland är tänkt som ett samverkansforum för att förverkliga handlingsplanerna med DigIT Värmland 29 april som en första gemensamma mötesplats för att tillsammans diskutera digitala möjligheter och utmaningar för Värmland.

Ytterst har vi alla ett gemensamt mål - att genom bred samverkan utveckla Värmland med hjälp av digitalisering.

 • Göran Österman | Verkställande tjänsteman | Compare
 • Anna Lundmark Lundbergh | VD | Almi Företagspartner 
 • Maria Frisk | Ordförande i Drift- och servicenämnden Värmland
 • Britt Lööv | Verksamhetsledare | Stiftelsen Inova 
 • Ulf Nyqvist | Kommundirektör | Karlstads kommun
 • Reine Lundin | Prefekt | Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet.
 • Gunilla Andersson | Landstingsdirektör | Landstinget i Värmland
 • Robert Andrén | Länsråd | Länsstyrelsen Värmland
 • Maria Hollander | VD | Paper Province
 • Lars Christensen | Regiondirektör | Region Värmland
 • JanErik Odhe | VD | Stål & Verkstad

...................

För mer information och anmälan till DigIT Värmland 29 april på Karlstad CCC >>

Nästa Compare-lunch (fredag 10 april) handlar om DigIT Värmland 29 april - en kickoff för den breda regionala samverkan som nu tar form inom ramen för Digitala Värmland >>