Fältbiologerna

Därför borde polisen låta oss protestera i Ojnareskogen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 08:08 CEST

Den stora polisstyrka som är på väg till Ojnareskogen på norra Gotland kommer till ett snart två månader långt ihållande protestläger med starkt stöd av lokalbefolkningen, lantbrukare och resten av miljörörelsen. De som protesterar på norra Gotland gör det för att Sveriges lagar inte räcker till för att skydda ett världsunikt område och norra Gotlands dricksvatten.

I skogen och myrområdena renas det vatten som norra Gotland är beroende av. Lantbrukare och lokalbefolkning är oroade över vad som kan hända med vattnet. Området är så unikt och orört att det dessutom föreslås bli en ny nationalpark.

-       Någonting är väldigt fel när ett kalkbrott som det här tillåts, säger Maria Tranvik, fältbiolog på plats i Ojnareskogen. Vi trodde inte att detta kunde hända i Sverige. Därför protesterar vi mot domen som inte värnar om norra Gotlands unika miljö och dricksvatten.

-       Det är ofattbart att kalkbrottet i Bunge tillåts, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Området skulle ha blivit nationalpark och där finns 266 rödlistade arter som nu hotas tillsammans med dricksvattnet i sjön Bästeträsk. Mark- och miljödomstolen och Naturvårdsverket har under hela domstolsprocessens gång påtalat vilka risker kalkbrottet för med sig, och ändå tillåts det.

Kalkbrottet fick sitt tillstånd den 5 juli och har sedan dess följts av allt större och större protester. Fältbiologerna tog initiativ till ett fredligt stödläger efter att domen kom. Många fler organisationer och privatpersoner har anslutit sig. 12 000 har skrivit på mot kalkbrottet. De senaste tre veckorna har avverkningen av skogen stoppats.

-       Vi har hela tiden försökt ha en dialog med Nordkalk, men Nordkalk svarar att de inte vill ha en dialog. Istället säger de att det här är en sak för polisen. Nu kommer därför en stor insatsstyrka, vilket blir en merkostnad för samhället, säger Maria Tranvik, fältbiolog på plats i Ojnareskogen.

-       Det är ett mycket märkligt att Nordkalk fick tillstånd att bryta utan att behöva vänta på överklaganden. Alla yrkanden om inhibition har Högsta Domstolen avslagit. Men vad finns det då för vits med överklaganden om Nordkalk redan hunnit förstöra den unika naturen när Högsta Domstolen tar ställning? säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Vi tänker fortsätta protestera mot avverkningarna till dess att Högsta Domstolen fått en ärlig chans att  pröva fallet.

Kontakt:

Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna 
070-8142082

Maria Tranvik, på plats i Ojnareskogen
073-7762177

Senaste om Ojnare på twitter: http://live.twingly.com/ojnare
ojnare.tumblr.com
facebook.com/ojnareskogen

facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna
faltbiologerna.se

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.