Upplands Väsby kommun

Därför flyttar man till Väsby!

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 06:42 CET

Bostaden & bostadsområdet viktigaste skälet till flytt. Två av tre anger det. Drygt hälften anger närhet till natur. En tredjedel av de inflyttade kommer från Stockholm eller Sollentuna. Hälften är under 35 år. 88% av de med barn i skolan anser att skolan är bättre eller lika bra som i den kommun de flyttat från. Det är resultatet av telefonintervjuer med 678 personer som nyligen flyttat till Väsby.

Bakgrund

Upplands Väsby har under våren 2012 genomfört telefonintervjuer med 678 personer över 18 år som flyttat till kommunen mellan juni 2010 och dec 2011. Frågorna som man ställt är varför man valt att flytta till kommunen, hur viktiga olika faktorer var vid flytten och vilka förändringar man gjort i samband med flytten kring exempelvis arbete, bostad och familjebildning. De intervjuade har även fått jämföra Upplands Väsby med sin tidigare kommun samt besvarat fråga kring vad kommunen bör satsa på för att vara en bra plats att bo på om 30 år.

Om de som intervjuats:

Av de som flyttat till kommunen så har hälften växt upp i Stockholms län och en av tre har bott i Väsby tidigare. Inflyttarna kommer från främst från Stockholmsstad och närförorterna; Stockholms stad (19 %), Sollentuna (12 %), Solna (7 %), Sigtuna (7 %), Järfälla (4 %) och Vallentuna (3 %). Hälften av de som flyttat till kommunen under perioden är yngre än 35 år. Nästan 40 procent av inflyttarna bor tillsammans med någon medan ca 20 procent lever ensamma. Ca  40 procent lever i ett hushåll som består av tre personer eller fler.

Resultat

Bostaden och bostadsområdet viktigaste skälet till flytt. Det är vanligare att nyinflyttade som bor i villa/radhus anser att bostaden är viktig. Bostaden är också viktigare som faktor om man är en familj på fyra eller fler. Hälften av de tillfrågade menar att de efter flytten har en dyrare bostad men hälften menar också att de fått en större bostad.

Bostadsområdet är näst viktigast för nyblivna väsbybor. Det är två av tre som anser att bostadsområdet har en stor betydelse för flytten. Högst genomsnitt ger nyblivna Runbybor medan boende i Vilunda ger lägst betyg. Det går också att se att barnfamiljer värderar bostadsområdet högt. En av tre upplever att de nu bor i ett tryggare bostadsområde, tryggast känner sig boende i Vik/Fresta.

Närhet till natur kommer på tredje plats och 55 procent ger faktorn ett högt betyg. 19 procent av de tillfrågade i Odenslunda/Bollstanäs anser att närhet till natur är viktigt. Boende i Vilunda ger lägst betyg. En av tre upplever att de fått närmare till naturen efter flytten till Väsby.

Undersökningen visar att personer som anser att kommunikationer är viktigt också flyttar nära pendeltågsstationen. Personer som flyttar till de centrala delarna av kommunen uppskattar i större utsträckning de urbana värden som en småstad ger. Närhet till kommunikationer, livsmedelsbutiker.

Nästan var tredje person som bor ensam anser att arbetet var en viktig faktor för flytten till Väsby. Det är även vanligare att värdera arbetet högt om man har bytt arbetsplats.

Bland de som har barn i skolåldrar så anser hela 88 procent att skolan är bättre (34%), eller lika bra (54%), jämfört med den tidigare kommunen.

Av de som flyttade så skulle 19 procent bli samboende och sju procent få barn. Var tredje nyinflyttad mellan åldrarna 18-24 år flyttade till sin första egna bostad.

För mer information:

Linnea Askling, statistiker, Upplands Väsby kommun  073-910 40 30

Björn Eklundh, Kommundirektör, Upplands Väsby kommun Tel: 073-910 40 31

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun Tel: 073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se