Socialdemokraterna Värmdö

Därför kunde inte S bevilja Kommunstyrelsen i Värmdö ansvarsfrihet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 09:37 CEST

Hård kritik från revisorerna för dålig ledning och ovilja att utreda ett sporthallsköp för 40 miljoner kronor, gjorde att Värmdös Kommunfullmäktige på onsdagen inte beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för 2012. 
– Värmdömoderaternas koalition har brustit i sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Bakgrunden till beslutet är hård kritik från kommunens revisorer. De gav i revisionsberättelsen anmärkning mot Kommunstyrelsen för bristande styrning, ledning, kontroll och för att ha brustit i sin uppsiktsplikt, bland annat när det gäller Utbildningsstyrelsen som dras med stora ekonomiska underskott.

Revisorerna kritiserade också ett borgensåtagande på 30 miljoner för sporthallen Värmdövallen i Hemmesta. Beslutet fattades utan vanlig tjänstemannautredning och skriftliga underlag. När bygget efterhand blev dyrare, ville Kommunstyrelsens majoritetspolitiker från Moderaterna och Folkpartiet bevilja ytterligare borgen på 11 miljoner.

När oppositionen kritiserade och ifrågasatte beslutet, hävdade majoriteten att de var tagna på sängen av fördyringarna i projektet och saknade insyn i bygget.

– Det har under de senaste veckorna visat sig att kommunen varit involverad under hela byggprojektet och kontinuerligt fått information om processen, vilket revisorerna inte känt till och som Värmdömoderaternas koalition hela tiden har förnekat, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

När revisorerna fick kännedom om att kommunen hela tiden varit djupt inblandad och fått kontinuerlig information om bygget, bland annat via byggmötesprotokoll som inte diarieförts, bad man Kommunstyrelsen om ytterligare förklaringar. Frågan om ansvarsfrihet återremitterades av en minoritet i Kommunfullmäktige till revisorerna för ytterligare granskning.

Eftersom Värmdömoderaternas majoritet inte ville ge revisorerna tid för ytterligare granskning, skickades ärendet av ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte på onsdagen tillbaka till Kommunfullmäktige.

Efter en hård och känslosam debatt, beslutade Kommunfullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet med röstsiffrorna 19-19 och utslagsröst av Kommunfullmäktiges andre vice ordförande, Jösta Claeson (S).

– Eftersom revisorerna inte har getts en rimlig möjlighet att sätta sig in i och hinna bedöma de nya handlingarna som kommit fram, kunde vi inte bevilja Kommunstyrelsen ansvarsfrihet, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Värmdömoderaterna har inte heller varit internt eniga under processen.

– Vi har länge krävt en granskningskommission som ska gå till botten med frågan, men majoriteten har inte visat något intresse för att lägga alla korten på bordet, säger Annika Andersson Ribbing (S).

– Det här är ett oerhört allvarligt och ovanligt beslut av fullmäktige. Värmdö kommun ska vara en kommun som invånarna kan lita på. Om politiker undanhåller viktig information om hur skattebetalarnas pengar används skadar det inte bara dem utan tilltron till hela det demokratiska systemet. Nu hoppas vi att den styrande koalitionen med Värmdömoderaterna i spetsen tar till sig av den här allvarliga kritiken och lär av de misstag som begåtts, säger Annika Andersson Ribbing (S).

Kontakt:

Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd Värmdö kommun, 070-556 06 30.