Unionen

Därför säger Unionen nej till sifferlösa avtal

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:51 CET

Löneförhandlingarna på lokal nivå fungerar dåligt.
De förtroendevaldas inflytande har minskat, till stor del beroende på utländskt ägande av företagen, centralisering och toppstyrning.
Arbetsgivarna sätter dagordningen och informerar sällan de anställda om vad som påverkar lönesättningen.
Det visar en ny undersökning som Unionen gjort bland ett femtiotal förtroendevalda med lång erfarenhet av lokala löneförhandlingar.

- Unionen skulle gärna se att löneprocesserna ute på företagen fungerade som det är tänkt. Men vår undersökning visar att verkligheten är en annan. Det är arbetsgivarna själva som lägger beslag på de möjligheter avtalen ska ge parterna.
- Därför säger Unionen nej till de centrala nollavtal som arbetsgivarna kräver inför avtalsrörelsen. Den skulle bara ge arbetsgivaren ännu större övertag, ett minskat inflytandet för medlemmar och klubb i motsvarande grad och lägre löneökning för medarbetarna. Det behövs centrala avtal och individgarantier för att trygga medlemmarnas rätt till löneutveckling, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

I Unionens undersökning beskriver de förtroendevalda företagens organisationer som hårt slimmade och de medger sällan tillräckligt med tid för förberedelser och utbildning i fackliga frågor. Löneförhandlingen går ofta fort och klubben har som regel liten tid till förberedelser.
Löneutrymmet motsvarar i stort sett alltid siffran i det centrala löneavtalet. Löneavtalet tillämpas olika även inom samma avtalsområde, arbetsgivaren bestämmer ingångslönerna ensidigt och klubbarna har allt svårare att påverka lönestrukturen.

Undersökningen omfattar förtroendevalda inom avtalsområdena Teknikarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, Almega ITs (ingen representant för Callcenterföretag), Svensk Handel samt Stål- och Metallarbetsgivareförbundet.


Läs hela undersökningen på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00

Presschef Louise Gerdemo Holmgren
Mobil 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se

Pressekreterare Maria Mirsch
Mobil 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet