Sov-Gott Sweden

Därför säljer vi ekologiska sängkläder & tillbehör - Så höga är halterna av kemikalier vid framställning av textilier

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 12:50 CET

Höga halter kemikalier vid framställning av textilier!

Vi talar mycket om närodling samt ekologisk odling och tillverkning men alltför sällan om farliga textilier. Faktum är att det vid tillverkning av textilier går åt stora mängder kemikalier som har en kraftig negativ miljöpåverkan men också kan framkalla allergier och sjukdomar.

 

Produkt                            Genomsnittligt antal kilo kemikalier vid
                                        framställning

Bommulls-tshirt                  3 kg!

Jeans                                2,4 kg!

Viskoströja                        5,5 kg!

Fleecetröja                         2,8 kg!

 

Allergiframkallande:

Dispersionsfärger – används för färgning av syntetfibrer, vissa är allergiframkallande

Antimögelmedel (dimetylfumarat i små påsar märkta ”anti-mould-agent”) förbjudet i EU

Triklosan – (antibakteriellt medel), hudirriterande

Formaldehyd – motverkar krympning och skrynkor, används för färgfixering och smutsavvisning

Krom – används bl a vid garvning av läder

Nickel – kan förekomma i metalldetaljer på kläder

 

Cancerframkallande:

Azofärgämne (bryts ner till cancerframkallande acrylaminer) förbjudet i EU

Formaldehyd (misstänks kunna orsaka cancer)

Krom (används bl a vid garvning av läder)

 

Påverkar hälsa på annat sätt

Bly (används vid färgning och i metalldetaljer till kläder, sängkläder, smycken) – kan påverka hjärnans utveckling hos barn

Ftalater - används som mjukgörare i bland annat plasttryck. Till exempel bensylbutylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Nonylfenolextoxylat – bryts ner till nonylfenol som misstänks ge nedsatt fortplantningsförmåga.

 

Orsakar långtidseffekter i miljön (vattenmiljön)

Triklosan – dödar bakterier

Silver - mycket giftigt för vattenlevande organismer

Bly - orsakar långtidseffekter i vattenmiljön

Perfluorerade ämnen - används som impregneringsmedel i textilier, många är svårnedbrytbara och innebär risker för miljön. Perfluoroktansulfonat (PFOS) är förbjudet inom EU.

Bromerade flamskyddsmedel (t.ex. hexabromcyklododekan HBCDD) – kan finnas i specialtextilier, svårnedbrytbar.

Nonylfenolextoxylat – bryts ner till nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer och misstänks ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Alina B. Ellström, grundare till Sov-Gott Sweden

För mer information om grundaren till webbutiken Sov-gott.se se under relaterade kontaktpersoner.

E-handelsbutiken Sov-gott.se drivs av Alina B.Ellström. Med fokus på ekologiska och miljövänliga sängkläder såsom bäddset med inriktning barn och ungdom, filtar, kuddar, lekmattor, pyjamas m.m.