Sveriges Kommuner och Landsting

Därför skjutsar föräldrar sina barn till skolan

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 13:27 CEST

Grundskolerektorer anser att föräldrar är den största trafikfaran vid skolor, visar en studie från försäkringsbolaget If. Nu har SKL undersökt varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil – trots korta avstånd eller trots att det finns skolskjuts.

Enligt studien, där både barn och föräldrar har intervjuats, finns det flera olika skäl till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Men de viktigaste anledningarna är att det är mest praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig.

Hämta högupplöst bild på Jan Söderström.

– Det går att minska skjutsandet genom insatser på kort och på lång sikt. Långsiktiga insatser är till exempel att placera skolor i trafiksäkra områden eller att göra gång- och cykelvägar säkrare, säger Jan Söderström, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– På kort sikt är det viktigt att påverka föräldrarnas attityder. Att inte skjutsa ger både tidsvinster och ekonomiska fördelar. Barnen blir mer självständiga. Och trafikmiljön vid skolan blir bättre.

Enligt SKL kan skolor arbeta på flera sätt för att skapa trafiksäkra skolvägar. I en skrift som SKL släppt tidigare, med namnet Trafiksmart, redovisar förbundet hur trafiken vid och omkring skolan kan vara utgångspunkt för temarbete i grundskolan. Utanför klassrummet finns många trafikföreteelser som kan tas upp i undervisningen.

I ännu en annan skrift, Trygga skolvägar, ger SKL tips på hur olika förvaltningar i kommunerna kan arbeta tillsammans för att göra skolvägarna säkrare. Dels genom att undanröja faror, dels genom dialog med föräldrar och barn. Syftet är att få fler barn att cykla eller att gå till skolan.

Ladda ner skriften "Varför skjutar föräldrarna barnen till skolan?" från SKL:s webbutik (nytt fönster)

SKL:s arbete med transporter och infrastruktur

Hämta högupplöst bild på Jan Söderström

Kontakt:

För mer information:
Jan Söderström, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 74 17
jan.soderstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook