Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Därför syns kvinnojoursadresser på Ratsit, många kan ha oroats i onödan

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 16:26 CEST

Det har förekommit vissa felaktiga och överdrivna uppgifter i medierapporteringen kring att hotade kvinnor syns i söktjänster på nätet. Många som bor eller har bott på kvinnojour kan ha blivit oroliga för sin säkerhet i onödan. SKR har talat med Ratsits VD Anders Johansson som bekräftat vår teori kring vilka uppgifter som blir synliga i företagets söktjänst.

En felaktighet som spridits är att sekretessbelagda uppgifter blivit synliga. Dessutom har det inte framgått att det endast är ett fåtal personer det rör sig om, utan snarare framstått som ett systemfel. SKR bedömer att det inte finns anledning till oro för personer som bor på någon av SKR:s kvinnojourer uppmanar media att gå ett med en rättelse för att inte skapa onödig rädsla.

Vi har funnit att de sökbara uppgifterna gäller ett fåtal personer utan sekretessmarkering som förmodligen använt Skatteverkets gratistjänst "särskild postadress" istället för att göra en säker tillfällig adressändring eller på annat sätt löst posthanteringen under tiden på kvinnojouren. "Särskild postadress" är en sorts eftersändning som är kopplad till folkbokföringsregistret och alltså är offentlig information. Ratsit hämtar sina uppgifter från folkbokföringsregistret. 

Det finns andra sätt att beställa eftersändningar och adressändringar som inte syns i folkbokföringsregistret, men som ändå inte nödvändigtvis är säkra.

Kvinnojourerna, berörda myndigheter och Posten har ansvar att upplysa om hur en säker eftersändning kan göras eller hur posthanteringen kan lösas på andra sätt. SKR:s kvinnojourer har alltid den våldsutsatta kvinnans säkerhet i fokus och i de allra flesta fall fungerar posthanteringen bra. Till exempel finns Postens tjänst "Skyddad adress på Posten". Tyvärr är tjänsten dyr för den enskilda kvinnan och kännedomen om den är låg, till och med hos Posten själva.

Många kvinnojourer använder sig av andra lösningar som fungerar bra. Det ser olika ut beroende på vilka lokala förutsättningar som finns och hur villiga myndigheterna är att hitta alternativa lösningar.

SKR ser allvarligt på att ett fåtal personer ändå hamnat med sin tillfälliga kvinnojoursadress i offentliga register, med risk för förföljelse, hot och i värsta fall livsfara. Någonstans har rutinerna brustit och därför arbetar SKR för att höja medvetenheten. SKR skickade under måndagen ut säkerhetsinformation till kvinnojourerna och kommer att ta upp frågan ytterligare. Myndigheter och Posten själva måste också bli bättre på att informera och engagera sig. Bäst vore om speciallösningar inte behövdes, utan att det fanns ett enkelt och säkert sätt att hantera sin post på under tiden på kvinnojouren.

Ratsit har, om inte ett juridiskt ansvar, ett moraliskt och etiskt sådant att plocka bort uppgifter som rör personer som har kvinnojouren som adress. Efter samtal med Ratsits VD Anders Johansson har vi goda förhoppningar om att det sker snarast. 

Carina Ohlsson
Ordförande
SKR

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se