Sundsvalls kommun

Dag om samhällsorientering för nyanlända flyktingar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:52 CET

Tisdagen den 22 februari, kl 9.00-16.00 samlas de aktörer i länet som är involverade i mottagandet av nyanlända, i Skönsbergs Folkets hus. Dagen ingår i det omställningsarbete som pågår i länet, utifrån den nya lagen om etableringsinsatser för nyanlända.

I den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare finns en förordning som säger att samhällsorientering ska vara en obligatorisk del i deras etableringsplan. Samhällsorienteringen ska omfatta 60 timmar och syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv. Den ska genomföras under det första år som personen bor i kommunen.

Den nya lagen har också inneburit att arbetsförmedlingen har tagit över ansvaret för etableringen av nyanlända från kommunerna. Kvar hos kommunerna ligger bland annat ansvaret för SFI-utbildning (Svenska för invandrare) och nu också den nya Samhällsorienteringen.

Arrangörerna hälsar media välkomna att ta del av dagen!

Informationsdagen i Skönsberg är länsgemensam och handlar om den nya förordningens innebörd samt om möjligheterna till regional samverkan i det omställningsarbete som pågår.

Se programmet i bifogad fil. (Kl 13.00 presenteras den förstudie som gjorts i länet av hur kommunerna hittills genomfört sin samhällsinformation och av möjliga lösningar och samverkan utifrån det nya uppdraget)

Dagen arrangeras i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Västernorrland.

Välkommen!

Kontakt:

  • Per Östberg, utvecklingsledare FAVI, Sundsvalls kommun och Integration Västernorrland. Telefon: 070-325 20 65
  • Runa Ödlund, utvecklare Integration och lika villkor, Länsstyrelsen Västernorrland. Telefon: 0611-349134, 070-294 55 64

Läs mer om den nya förordningen i Regeringskansliets promemoria
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/30/95/75533489.pdf