Projectplace

Dagens Industri har utsett Projectplace till Gasell 2009

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:47 CET

Utmärkelsen är ett bevis på att Projectplace är ett av ”Sveriges snabbast växande företag”. Med en tillväxttakt på dryga 20 % och över en halv miljon användare ser projektverktyget en mycket ljus framtid.

– Vi är glada och stolta över att vi efter elva år som projektverktyg på webben fortfarande kvalar in som Gasell och på Tillväxtlistan (2008). Vi tänker fortsätta växa i snabb takt och har en väldigt ambitiös tillväxtplan för de närmsta åren, säger Pelle Hjortblad, VD Projectplace International AB.

Förutom Projectplace har 1310 andra svenska bolag kvalificerat sig till Gasell vilket är mindre än 1 procent av alla svenska aktiebolag.

Kriterier för att bli Gasell:
- har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
- har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
- har minst tio anställda.
- har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
- har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
- har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
- har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
- har sunda finanser.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det var de små, snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Däremot skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

Projectplace International AB har sedan 1998 utvecklat och levererat ett webbaserat projektverktyg som förenklar samarbete och kommunikation i projekt. Projectplace är marknadsledande i Europa med sju språkversioner och över 500 000 registrerade användare. Företaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Amsterdam, Frankfurt, Köpenhamn och Oslo. Läs mer på www.projectplace.se