Elverket Vallentuna AB

Dagens Industri utser Elverket till Gasellföretag

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:54 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-30/bbb-2006-30.htm#Elverket

– Resultatet dock svagare efter missbedömd prisutveckling i den kortsiktiga elhandeln

Elverket Vallentuna är ett av landets snabbast växande elbolag. Nu har Dagens Industri fått upp ögonen och utsett företaget till Gasellföretag. Kvartalsrapporten visar att tillväxten håller i sig. Rörelseresultatet är i de närmaste oförändrat jämfört med förra året. Men den finansiella elhandeln förlorade 3 miljoner kronor.

Missbedömning om elpriser gav tapp i resultatet
Elverket Vallentuna har två verksamheter:

• Elnätet i Vallentuna Kommun (ej konkurrensutsatt)
• Försäljning av el till kunder över Sverige (konkurrensutsatt)

Nätverksamheten är resultatmässigt stabil. Elnätet har också en viss tillväxt eftersom Vallentuna kommun växer. Hittills i år har 115 nya anslutningar av hushåll och företag gjorts.

För elförsäljningen gäller att Elverket inte producerar el själva, utan köper in den via elbörsen NordPool. Elen köps i förväg och inköpen baserar sig på prognoser över elpriser och elförbrukning.

Under tredje kvartalet gjordes en missbedömning av prisutvecklingen. Den torra sommaren har gjort att det råder en stor hydrologisk obalans, det vill säga brist på vatten i vattenkraftmagasinen.

På sommaren råder underskott i vattenmagasinen. Men 2006 har underskottet motsvarat 30 TWh mer än normalt. Som en jämförelse producerade Forsmarks kärnkraftverk totalt 25 TWh under hela 2004.

Obalansen drev upp terminspriserna inför vintern, men Elverket trodde det skulle bli ännu mer. Missbedömningen orsakade en förlust på 3 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Elverket gasellföretag enligt Dagens Industri
Om resultatet varit svagt under kvartalet är det positivt att Elverket Vallentuna blivit utsett till gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

En gasell är ett företag med uthållig organisk och lönsam tillväxt. Under de senaste tre åren skall omsättningen ha fördubblats.

I år lyckades Dagens Industri lokalisera 778 gasellföretag i landet. Mindre än en procent av samtliga aktiebolag uppfyllde kraven.

Enligt Elverkets vd Hans Asp är utnämningen ett resultat av en offensiv satsning på konsumentvänliga priser i kombination med smarta inköp. Han säger att det är ett kvitto på att en liten uppstickare som arbetar effektivt med små resurser kan nå hur långt som helst.

Balansavtalet nytt prisavtal som motverkar prischock
Debatten om de höga elpriserna har varit en följetong i pressen. För att travestera Hamlet: "Att binda eller inte binda elpriset, det är frågan".

Elverket gör nu ett försök att hjälpa alla rådvilla, genom att lansera Balansavtalet. Ett balansavtal binder hälften av elpriset på ett år och hälften på två år.

Därmed kommer bara hälften av hushållets elleveranser att få ett nytt pris vid ett och samma tillfälle.

På så vis blir det större balans i prisutvecklingen. Prischocken kan aldrig bli lika stor, och det kan säkert ge bättre nattsömn åt villaägare som redan oroar sig över rörliga räntor och rörlig fastighetsskatt.

Ett resultatmässigt mellanår 2006
Elverket Vallentuna har kommit med delårsrapporten för de första nio månaderna 2006. Siffrorna blev:

• Omsättning: 221,6 Mkr (185,3)
• Resultat efter finansnetto: 4,7 Mkr (18,6)
• Vinst per aktie: 0,52 kr (2,06)

Den finansiella elhandeln orsakade att resultatet under det tredje kvartalet blev negativt:

• Omsättning: 48,3 Mkr (44,0)
• Resultat efter finansnetto: -1,4 Mkr (3,1)
• Vinst per aktie: -0,16 kr (0,34)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det mesta pekar på att 2006 blir ett resultatmässigt mellanår för Elverket.

Framtiden ljus, om bara konkurrensen upprätthålls
För priskonkurrensen på elmarknaden är det viktigt att företag som Elverket Vallentuna har möjlighet att fortsätta att utvecklas.

Ett av de främsta hoten är de tendenser till prisdumpning som förekommer, och som beQuoted berättade om i nyhetsbrevet nr 22 2006. Avgörande kan bli vilken inställning den nya regeringen har i frågan.

Viss effekt har valet till Riksdagen redan haft på Elverkets verksamhet. Nye miljöministern Andreas Carlgren har anställt företagets elnätschef Elisabet Falemo som en av två statssekreterare.

Andreas Carlgren ingår i Centerpartiet, där partiledare Maud Olofsson ansvarar för näringsdepartementet och därmed för elfrågorna.

Förhoppningsvis skall Elverket Vallentuna kunna bidra med mer än statssekreterare till den nya regeringen, och även få gehör för åtgärder som säkrar en fri konkurrens.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com