Socialdemokraterna

Dagens Stockholm - ny tidning för stockholmare

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:25 CEST

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25


Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59


Dagens Stockholm är en ny tidning som kommer ut med sitt första nummer efter påsk. Tidningen kommer att ingå som en del i Metro Stockholm och ges ut av socialdemokraterna och LO.

Målet med tidningen är att belysa och diskutera olika samhällsfrågor som starkt berör de som bor i Storstockholm, d v s i Stockholms stad och län. Avsikten är att stimulera stockholmarnas diskussioner om olika sakpolitiska frågor.

Dagens Stockholm ska komma ut med två nummer i veckan under april-maj och under augusti-september.

-Det här är ett nytt sätt för arbetarrörelsen att komma till tals med stockholmsborna om viktiga samhällsfrågor och om politikens möjligheter att lösa viktiga uppgifter, säger Sverker Lindström.

-Tidningens uppgift är att självständigt ta upp och granska frågor om samhällets utveckling med tonvikt på frågor som är rör levnadsvillkoren för människor i Storstockholmsområdet.

Bakom tillkomsten finns bland annat en analys av mediesituationen i Stockholm som visar att många förorter och kommuner ligger i ett slags medieskugga eftersom inga tidningar eller andra medier bryr sig om frågor som är viktiga i dessa områden.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Sverker Lindström. Han har under senare år bland annat varit chefredaktör för TCO-tidningen och kanslichef på Industrifacket.