Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Dagens tågtrafik viktigare än höghastighetsbanor

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2010 14:32 CET

Anslagstavlan på Stockholm Central .                                        Foto: Vi Resenärer

"Vi har inte ställt in en avgång på flera år", meddelar Swebus Express. "I dag lördag har vi heller inga förseningar". "Vi hade vissa problem i mitten av veckan men därefter har vi inte haft några problem", säger Per Fröberg, presschef på Luftfartsverket, till nyhetsbrevet Vi Resenärer.

På tågsidan är det dock mycket stora problem. Banverket och SJ friskriver sig från tidtabellen enligt anslagstavlan på Stockholm Central. SJ har i dag, lördag, ställt in ett stort antal avgångar. I mitten av januari gjordes vissa nedskärningar i trafiken vilka kvarstår. Förseningar är bara att räkna med för dem som väljer tåget.

Det finns i dag ingen bilmodell som inte klarar vårt klimat. Trots detta finns det bilägare som skulle vilja ta tåget för att inte behöva köra på hala vägar. Men de har inget alternativ såvida de inte väljer expressbussen eller flyget, som dock inte har samma linjenät som tågtrafiken.

Varför fungerar inte tågtrafiken?
Ja, någon övergripande förklaring har inte givits av varken SJ eller Banverket. SJ dras med stora fordonsproblem sedan länge och har inga reserver att sätta in. Det är en anledning till dagens situation. Banverket nämner inte på sin hemsida något om dagens problem, trots att man ute på fältet hänvisar till växelproblem. Att en enda isbit i en växel kan försena och i värsta fall stoppa tågtrafiken på en linje visar dessvärre hur bräckligt dagens tågsystem är.

En anledning som man som resenärer finner är att varken Banverket eller tågbolagen tycks ta förseningar och inställda tåg på riktigt allvar. Vi som reser med tåg ser dagligen exempel på detta. Det verkar ingå som naturlig del i trafiken.

Den ersättning som resenärerna kan få vid förseningar och inställda avgångar är så marginell att den i praktiken inte kostar tågbolagen något. Och Banverket klarar sig helt undan ekonomisk ersättning vad gäller problem i persontrafiken.

Vi måste kunna lita på dagens kollektivtrafik
Branschen siktar på en fördubbling av resandet fram till år 2020. Om den målsättningen ska ha en chans att förverkligas måste vi kunna lita på att tåg och bussar går enligt tidtabell även under vintern. Om branschen höjer målsättningen från att 90 % av tågen ska komma i tid till 100 % och når, säg 98 %, har man kommit i närheten av den tillförlitlighet som xpressbussen och flyget har.

Ska vi satsa på mer tågtrafik?
Ja, det är en fråga många ställer sig i dag. Att satsa på höghastighetsbanor för tåg för att därmed slå ut ett mycket driftssäkert inrikesflyg verkar inte logiskt i dagsläget. Däremot måste man satsa på att höja tillförlitligheten i trafiken på dagens huvudlinjer med utbyggnad av förbigångsspår. Trafiken på bandelar med få resenärer bör kunna ersättas med expressbusstrafik för att koncentrera Banverkets anslag till de större linjerna. Inställda avgångar måste utgöra undantag och förseningarna får inte överstiga någon procentenhet. Då har tåget en chans att återfå resenärernas förtroende.

Hyfsa trafikdebatten
Dagens trafikdebatt handlar i hög grad om att ställa de olika färdmedlen, tåg, buss och flyg, mot varandra samt att framhålla tågets fördelar. Det som vi nu upplever är att tåget som system har ett stort antal svagheter i förhållande till bussen och flyget. Detta måste fram i debatten samtidigt som trafikfrågorna måste ses i en helhetsbild. Det gälller att tillvarata fördelarna hos tåget, bussen och flyget och uppnå en ur resenärens synvinkel optimal samordning.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på www.vireser.se och ges av Jan-Åke Bosell, tel 08-7763950.