Dagon AB

Dagon AB Inbjudan till telefonkonferens Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 13:08 CET

Dagon ABs delårsrapport för januari-september 2010 kommer att publiceras cirka klockan 8.00 fredagen den 12 november. En telefonkonferens för journalister och analytiker arrangeras klockan 10.30 samma dag, där verkställande direktör Roger Stjernborg Eriksson, presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
+46 (8) 505 598 12

En presentation kommer att hållas under konferensen. För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk.


https://www.anywhereconference.com/?Conference=108249389&PIN=646497

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Dagons hemsida,
www.dagon.se, under Finansiellt & Press/Presentationer. Här kommer även en inspelning av telefonkonferensen att läggas upp i efterhand.

För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39
Peter Olsson, CFO, telefon 040-607 48 04


Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 5,5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.