Dagon AB

Dagon utser ny tillförordnad vd

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:05 CET

Dagon ABs styrelse har utsett Per Johansson som ny tillförordnad vd för bolaget.

Per Johansson arbetar idag som Förvaltningschef på Dagon och har arbetat i bolaget de senaste fem åren. Per Johansson har tidigare varit vd för Axlins i Stockholm AB, vice vd i Axlinsgruppen, Förvaltningsansvarig i Helsingborg, Jones Lang La Salle AB.


Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2011 kl. 10.00


Lennart Olsson, styrelseordförande Dagon, telefon 070-585 76 99
Per Johansson, tf vd Dagon, telefon 040-607 48 03


Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.