Dagon AB

Dagon utser verkställande direktör

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 08:24 CEST

Dagon ABs styrelse har utsett Per Johansson som verkställande direktör för bolaget.

- Vi är glada att vi har hittat en intern lösning med Per Johansson, som kan bolaget väl, har rätt fokus och en bred erfarenhet av marknaden, säger Lennart Olsson, styrelseordförande på Dagon.

Per Johansson arbetar idag som tillförordnad VD och Förvaltningschef på Dagon och har arbetat i bolaget de senaste fem åren. Per Johansson har tidigare varit vd för Axlins i Stockholm AB, vice vd i Axlinsgruppen, Förvaltningsansvarig i Helsingborg, Jones Lang La Salle AB.

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2011 kl. 08.00

För vidare information, vänligen kontakta:

Lennart Olsson, styrelseordförande Dagon, telefon 070-585 76 99

Per Johansson, verkställande direktör Dagon, telefon 040-607 48 03

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.