Dagon AB

Dagon växer i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:26 CET

Förvärvar fastigheter för 108 mkr

Dagon AB ökar sitt fastighetsbestånd i Göteborg genom att förvärva tre fastigheter i Säve och Tingstad. Säljare är AB Tourrettes och Niklasberg AB och köpeskillingen uppgår till totalt cirka 108 miljoner kronor varav en del erläggs i form av nyemitterade aktier.

- Vi har länge velat växa i Göteborg som vi ser som en attraktiv storstadsregion. Genom att nu förvärva tre bra fastigheter får vi möjlighet till lokal närvaro med egen personal. Det är helt i linje med Dagons strategi att arbeta nära våra hyresgäster och det stärker våra möjligheter att expandera ytterligare i regionen, säger Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör på Dagon.

Förvärvet omfattar fastigheterna Tingstadsvassen 27:2, Sävenäs 170:14 samt Sävenäs 169:1 i Göteborg med en total uthyrningsbar area på cirka 17 000 kvm. Fastigheterna är i gott skick och belägna i Säve och Tingstad, alldeles i närheten av den tidigare förvärvade fastigheten Gamlestaden. Hyresintäkterna uppgår på årsbasis till cirka 12,2 miljoner kronor. Fastigheterna innehåller få vakanta ytor.

Köpeskillingen baseras på ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 108 miljoner kronor. En del av köpeskillingen erläggs i form av 241 816 nyemitterade aktier till en avräkningskurs på 68 kronor per aktie, vilka emitteras med stöd av årsstämmans bemyndigande. Direktavkastningen uppgår till cirka 8,5 procent.

I och med förvärvet övertar Dagon två anställda och får en egen organisation i regionen med en total uthyrningsbar yta om cirka 27 000 kvadratmeter. Detta ger en bra grund för bolaget att växa vidare i regionen.

Tillträde beräknas till den 23 februari 2010. Förvärvet sker i bolagsform.

För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.