Dagon AB

Dagon växer i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 17:16 CEST

Dagon AB har förvärvat industrifastigheten Sävenäs 170:13 i Göteborg av L-Å Eveberg Fastighetsutveckling AB. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Dagons fastighet Sävenäs 170:14 på von Utfallsgatan i Göteborg. En del av köpeskillingen kommer att erläggas i form av återköpta egna aktier.

- Genom förvärvet får vi bra synergier med vår intilliggande fastighet och kan nyttja markytan mer effektivt. Vi får även en bra balans av industri- och kontorsytor i området vilket kan tillgodose våra hyresgästers växande behov, säger Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör på Dagon.

Fastigheten har en markareal om cirka 8 500 kvadratmeter och en lokalarea om cirka 2 100 kvadratmeter med möjlighet till betydande på- och tillbyggnad.

Köpeskillingen baseras på ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om totalt 16,9 miljoner kronor. En del av köpeskillingen erläggs i form av 15 000 Dagonaktier, till avräkningskursen 62 kronor per aktie. Direktavkastningen uppgår till cirka 8 procent.

Tillträde beräknas till den 1 november. Förvärvet sker i bolagsform.

För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39
Göran Joneskär, Fastighetschef Göteborg, telefon 031-719 06 51

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på drygt 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.