Klimataktion

Dags att avveckla kolkraften i värmeverket i Värtan! Upprop och manifestation fredag 13 maj kl 15 utanför Stadshuset

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:05 CEST

Miljöorganisationer och enskilda mobiliserar nu till en kampanj för att får kolkraftverket i Värtahamnen avvecklat senast 2018. Uppropet kommer att överlämnas till politikerna i Stockholms stad vid en manifestation den 13 november.

I centrala Stockholm står ett kolkraftverk som släpper ut lika mycket koldioxid som hela Stockholms biltrafik, omkring 600 000 ton per år. Det drivs av Fortum Värme, som till hälften ägs av Stockholms stad.Snart invigs ett nytt, bioeldat kraftvärmeverk i Värtan som gör det fullt möjligt att snabbt avveckla kolkraften utan att det drabbar fjärrvärmen.Ändå vill Fortum vänta ända till 2030 med att avveckla kolet.

- Vi tycker det är oacceptabelt och oansvarigt att vänta upp till 15 år med att stänga kolkraftverket., Klimatet kan inte vänta. Ägarna måste ta fram en plan för att avveckla kolkraften så snart som möjligt,säger Torbjörn Vennström, Klimataktion Stockholm.

­Många kommuner, bland annat Göteborg, har helt fasat ut kol och andra fossila bränslen från fjärrvärmen,

- Nedläggning av kolkraftverk är den första och största åtgärden i Stockholm och globalt för att nå klimatmålen. Och klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015 gör det moraliskt oförsvarbart att driva kolkraftverket vidare, menar Eva Lenke, Fossil Free Stockholm.

  • ­I uppropet sägs också att de utsläppsrätter som frigörs i och med en sådan avveckling måste annulleras istället för att säljas inom den europeiska utsläppshandeln, för att hindra att samma mängd växthusgaser släpps ut i ett annat land istället.
  • - Nu behövs ett folkligt tryck i frågan så att staden driver på i frågan gentemot majoritetsägaren Energiföretaget Fortum, avslutar Anna Borhagen, Jordens Vänner Stockholm

Läs hela uppropet från Klimataktion, Fossil Free och Jordens Vänner här.

Kontaktperson: Yngve Sundblad, Tel 070-555 52 93

NOLL KOL I VÄRTAN

Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister.
Läs mer: http://klimataktion.se