Socialdemokraterna i Uppsala

Dags att bekänna färg om barns rätt till minst 30 timmar i förskolan!

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:23 CET

I UNT igår meddelade flertalet partier i den moderatledda alliansen att de stödjer idén om alla barns rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolans pedagogiska verksamhet, oberoende av deras föräldrars sysselsättning. Endast KD säger nej. Socialdemokraterna som länge drivit frågan och som har finansiering för det i sin skuggbudget för Uppsala kommun välkomnar beskedet. Idag lämnar kommunalråden Marlene Burwick (S) och Erik Pelling (S) därför in en motion till kommunfullmäktige med förslaget att ge även barn till arbetslösa eller föräldralediga rätt till 30 timmar i förskolan.

– Det är glädjande att det nu tycks finnas en samsyn kring förskolans betydelse för våra barns utbilning. Det säger sig självt att det är orimligt att neka barn tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet bara för att man fått ett syskon eller för att en förälder förlorat jobbet säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

– Nu lägger vi ett skarpt förslag i kommunfullmäktige. Vi har i vår skuggbudget för Uppsala kommun visat att det går att finansiera inom befintliga ramar. Om Moderaterna, Folkpartiet och Centern menar allvar bör de bifalla vår motion, avslutar Marlene Burwick (S).

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd
Tel 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Tel 018-727 12 99