Nya Ledarskapet

Det är dags att bli lite kreaKtiv!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 20:15 CEST

Tidigare i år fick över 1500 vd:ar och höga chefer världen över svara på frågor om vad de tror om företagsklimatet i en snar framtid (IBM Global CEO Study 2010).  Åtta av tio vd:ar förväntade sig att miljön de verkar i kommer att bli allt mer komplex. Bara knappt hälften av dem tror att deras organisationer är redo att ta itu med utmaningarna på ett framgångsrikt sätt.

Att en så hög andel chefer inte anser sig rustade inför framtiden är det största problemet som företagsledningar stått inför under de åtta år som undersökningen genomförts. Men cheferna har också svar på vad de tror kan hantera problemet - nämligen kreativitet. Dels kreativitet som ledaregenskap och dessutom förmågan att ingjuta den i organisationen.

Tänk nytt - förbättra din kreativitet

Kreativitet är, per definition, en förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon. Hur många företag och chefer har förmågan att frigöra sig från sina etablerade perspektiv? Är det i stället inte så att många agerar mer efter mottot "så här brukar vi alltid göra" än försöker "se verkligheten med nya ögon"? Verklig kreativitet kräver att du ständigt ifrågasätter inlärda sanningar, att du hela tiden testar om tankar och mönster fortfarande håller:

• hur byter du gamla invanda tankesätt och vanehandlingar mot nya som bättre svarar mot den nya tidens (och framtidens) behov?

• hur hittar du nya vägar att lösa problem när de "gamla" vägarna verkar ha gjort sitt?

• hur sätter du igång en process där nytt står för spännande och utvecklande - inte oprövat och farligt?

Det finns en hel del forskning om kreativitet. Den säger till exempel att det krävs en förtroendefull miljö som erbjuder tolerans, generositet, gemenskap och som tillåter misstag för att kreativitet ska kunna utvecklas. Den säger också att kreativitet inte är en gåva till några få, det är fullt möjligt för vem som helst att träna upp sin kreativitet.

Sätt igång - öka din aktivitet

Men det räcker inte enbart med att vara kreativ. För att nå framgång måste du också ha mod att omsätta dina nya kreativa tankar i praktiken. En idé, hur bra den än verkar, är tämligen värdelös så länge den inte sätts i skarpt läge. Eller:

• den enda givna förutsättning för att du ska lyckas är - att du vågar sätta igång! Ju förr, desto bättre.

Nils-Eric Sahlin, professor i teoretisk filosofi, formulerar detta så här: Kreativitet är en krävande aktivitet som innebär att du, bland mycket annat, måste vara redo att ta risker samt villig att bryta regler. Här verkar de 1500 vd:arna och cheferna (och alla andra miljontals beslutsfattare) ha sin verkliga utmaning.

Bli kreaktiv!

Du kan alltså träna dig i att tänka nytt - förbättra din kreativitet. Du kan även bli bättre på att våga fatta beslut och sätta igång - öka din aktivitet. Du kan bli kreaktiv - din kreativitet och din förmåga att fatta aktiva beslut i samspel med varandra.

Nya Ledarskapet® är ett nytt, modernt svenskt program för personligt ledarskap som tränar och utvecklar chefer och nyckelpersoner i bland annat förmågan att vara kreaktiv. Läs mer på www.nyaledarskapet.se

Om Nya Ledarskapet AB
Allt ledarskap börjar med dig själv. Vår ambition är att erbjuda det bästa möjliga träningsmaterialet för personligt ledarskap. Vår utgångspunkt är att allt ledarskap, oavsett hur det ser ut, alltid utgår från ditt eget personliga ledarskap. Att leda andra börjar alltid med din förmåga att leda dig själv. Idag är det närmast självklart att ett företag som har medarbetare som känner  att de får utvecklas också utvecklar företaget. Alltså börjar allt ledarskap med dig själv.