Almega

Dags att bromsa löneökningarna

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 09:33 CET

I höstas enades parterna inom industrin om det så kallade ”märket” som sade att löneökningarna för 2012 skulle landa på 2,6 procent. Enligt Almega skulle löneökningar som följer det avtalet riskera att leda till ökad arbetslöshet då de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämrats sedan i höstas.

– Om företagen ska sätta löner efter en glädjeekonomi kommer de att vara tvungna att dra ned på arbetsstyrkan för att klara fackens krav på löneökningar – kraven på löneökningar riskerar att göra folk arbetslösa, säger Almegas vd Jonas Milton

Det så kallade ”märket” sattes efter ekonomiska prognoser som bara ett par månader senare justerades ned kraftigt. Fackförbundet Unionen har sänkt sin prognos för tillväxten under 2012 från 1,7 till 0,5 procent, det är en sänkning med 71 procent. Även andra bedömare som Nordea, SEB, Konjunkturinstitutet och Riksbanken har kraftigt reviderat ned sina prognoser sedan i höstas.

– Det som skett i ekonomin visar på bristerna i ett förhandlingssystem som ligger allt för långt ifrån företagens verklighet. För många företag blir en tillämpning av industrimärket mycket problematiskt, säger Jonas Milton.

Enligt Almega märker vissa företag av nedgången mer än andra därför går det inte att sätta löner utifrån ett så pass högt märke som ska gälla alla oavsett hur det går. Det skulle enligt Almega riskera att leda till uppsägningar. Däremot kan det lokalt, på det enskilda företaget, kan det se annorlunda ut. Därför ser Almega helst att löneökningarna avgörs lokalt på det enskilda företaget.

Ett urval av BNP-prognoser:

Riksbanken
2011-07-05   BNP 2012: 2,2%
2012-02-16   BNP 2012: 0,7%

Konjunkturinstitutet
2011-06-22   BNP 2012: 2,9%
2011-08-31   BNP 2012: 1,9%
2011-12-21   BNP 2012: 0,6%

Finansdepartementet
2011-04-13   BNP 2012: 3,8%                (Vårbudgeten)
2011-09-20   BNP 2012: 1,3%                (Höstbudgeten)

Unionen
2011-10-03  BNP: 2012: 1,7%
2012-03-16  BNP: 2012: 0,5%

För mer information:

Jonas Milton
vd Almega
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.