Skatteverket

Dags att deklarera för hyreshusägarna

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 09:02 CEST

Nu är det dags för förenklad fastighetstaxering av alla hyreshus. Under de närmaste dagarna får 125 000 hyreshusägare runt om i landet hem information och blanketter som ska ligga till grund för taxeringen.

Det är första gången som en förenklad fastighetstaxering genomförs för hyreshus. Den ersätter den årliga omräkning av taxeringsvärdet som ägde rum tidigare mellan två allmänna fastighetstaxeringar.

Det nya taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet 2002. Taxeringsvärdet ska grunda sig på uppgifterna du lämnar i din deklaration, på de provvärderingar som skett och på de värdetabeller som fastställts. Det nya taxeringsvärdet gäller från och med nästa år.

Mer information finns i den broschyr som du får tillsammans med deklarationsblanketten. Du kan också gå in på Riksskatteverkets webbsida www.rsv.se för att skaffa mer upplysningar. Där kan du också preliminärt räkna ut det nya taxeringsvärdet, studera riktvärdekartor med indelningen i värdeområden och titta på de köp som utgjort underlag för taxeringen.

Deklarationen ska vara inlämnad senast måndagen den 3 november 2003. Alla hyreshusägare är skyldiga att deklarera.

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se

Verksjurist Ingemar Borg
Direkttel: 08-764 82 15

Fastighetsekonom Monica Haapaniemi
Direkttel: 08-764 84 79

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69