Almega

Dags för Borg att söka över blockgränserna för en skattereform

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 13:08 CEST

Almega vill att finansminister Anders Borg ska söka över blockgränserna för en större skattereform. Strukturomvandlingen av det svenska näringslivet gör att behovet av en genomgripande skattereform är stort och brådskande.

Då finansminister Anders Borg i onsdags gästade Almega höll han fram betydelsen av en växande tjänstesektor för att bekämpa arbetslösheten, inte minst bland ungdomar (Anders Borgs föredrag går att se på http://www.almega.se/om-almega/almegalunch-med-anders-borg).

Anders Borg lyfte samtidigt fram de skatteförändringar på olika områden som gjorts av regeringen för att stimulera jobbtillväxt i tjänstesektorn. Han hade förståelse för att tjänsteföretagen efterfrågar en mer genomgripande skattereform istället för det ”lapptäcke” som dagens skattesystem ibland beskrivs som, men att en sådan reform inte är politiskt realistisk. ”Vi vill sänka skatterna och de rödgröna partierna vill höja skatterna”, framhöll Anders Borg och såg det inte som möjligt att komma överens med den utgångspunkten.

– Från Almega och den stora sektor som vi representerar finns ett stort behov av en skattereform, och regeringen borde åtminstone påbörja en dialog med oppositionen om detta, säger Ulf Lindberg som är näringspolitisk chef på Almega.

Ulf Lindberg betonar att den starkaste tillväxten idag sker bland kunskapsintensiva tjänsteföretag och att dessa företag har fler anställda än både byggindustri och tillverkningsindustri tillsammans. Samtidigt som skattesystemet tydligt missgynnar dessa företag.

– Det är ohållbart att ha ett skattesystem som bromsar framtidsbranscherna. De totala faktorskatterna är ofta 10 procent högre i dessa branscher än i andra branscher. Åtminstone detta borde regering och opposition kunde enas om, säger Ulf Linberg.     

Almega och Ulf Lindberg tror inte att den sittande företagsbeskattningsutredningen kommer att lösa tjänstesektorns problem, då utredningens mandat är för snävt. Inte minst då utredningen inte ska belysa arbetsskatterna, utan ha ett tydligt fokus på bolagsskatten, vilken är ett mindre problem för de kunskapsintensiva företagen.

För mer information:

Läs Ulf Lindbergs debattartikel om platt inkostskatt på Dagens Arenas webbplats

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.