Uppsala studentkår

Dags att infria vallöftena!

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 16:24 CEST

Statsministern har idag presenterat sin nya regering, och det står klart att Sverige inte längre ska ha någon högskole- och forskningsminister. Ansvaret för högre utbildning, forskning och högskolefrågor ska numera ligga på utbildningsminister Jan Björklunds bord, medan biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni ska ha ansvaret för studiestödsfrågor. Uppsala studentkår reagerar med sorg och besvikelse på beskedet.

–    Om vi tyckte att Alliansregeringen negligerade grundutbildningen under förra mandatperioden, så kan man ju tänka sig hur det kommer att se ut nu när högre utbildning och forskning inte ens får något eget statsråd, säger Gabriel Ledung, ordförande i Uppsala studentkår. – Vi hade hoppats kunna ställa Tobias Krantz till svars för de löften han gav inför valet, så som rejält ökade resurser till grundutbildningen och mer lärarledd tid till studenterna som högsta prioritet. Nu förväntar vi att hans partikamrater i utbildningsdepartementet infriar löftena, säger Gabriel Ledung.

–    Man visar ju på vilken nivå ambitionen ligger när man lägger högre utbildning och forskning som någon slags sidosysselsättning för Jan Björklund, säger Emil Paulsrud, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.  – Visserligen har Alliansregeringen gett mer frihet till universitet och högskolor att organisera sin egen verksamhet, men det yttersta ansvaret för högre utbildning i Sverige ligger ju ändå på politikerna. Det ansvaret måste de förvalta, säger Emil Paulsrud.


Den 15/9 skrev representanter för Folkpartiet i Upsala Nya Tidning att Alliansen hade ”ambitionen att satsa en kvalitetsmiljard på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap, bland annat i syfte att öka undervisningstiden”.


–    Nu kräver vi att detta blir verklighet, säger Karin Nordlund, vice ordförande med studiesocialt ansvar i Uppsala studentkår. – Humaniora och samhällsvetenskap är vetenskapsområden som åsidosatts i Alliansregeringens satsningar, och en höjning av kvaliteten och statusen på dessa områden är det minsta man kan göra för HumSam-studenterna, säger Karin Nordlund.

–    Det behövs betydligt mer än en miljard i ökade resurser om kvaliteten på svensk grundutbildning ska komma upp på den nivå som den var för tjugo år sedan, säger Emil Paulsrud, vice ordförande med utbildningsansvar i Uppsala studentkår. – Vi ställer oss bakom Sveriges Förenade Studentkårers krav om fem miljarder till grundutbildningen under nästa mandatperiod, säger Emil Paulsrud.

För ytterligare information, kontakta:
Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Emil Paulsrud, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02
Karin Nordlund, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 03 alt. 0761-09 80 03

Se även: www.battregrundutbildning.nu