SSU

Dags att lägga korten på bordet i frågan om förskingring i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:05 CEST

Under förra mandatperioden sålde den borgerliga majoriteten med Moderaterna och finansborgarrådet Sten Nordin i spetsen ut och knoppade av ett stort antal verksamheter inom hemtjänsten och förskolor i Stockholm. Verksamheter som i princip skänkts bort då staden satt ett pris efter inventarier och inte marknadsvärde. SSU menar att det handlar om svindleri av skattebetalarnas pengar och kräver svar från Sten Nordin.

Jytte Guteland, förbundsordförande för SSU, har överlämnat ett öppet brev med SSU:s krav och en faktura till Sten Nordin genom dennes kanslichef under torsdagen.

-         SSU kräver att finansborgarrådet Sten Nordin gör en total sammanställning över vad avkoppningarna i Stockholm har kostat skattebetalarna samt att det tydligt framgår vilka politiker som bär ansvaret för avknoppningarna, så att deras ansvar kan utvärderas, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

-         I veckan visade regringsrättens dom på att politikernas agerande kring avknoppningarna varit olagligt. Då juridiskt ansvarsutkrävande inte kommerr att ställas så krävs politiskt ansvarsutkrävande. Stockholmarna har rätt att få veta vilka personer som förskingrat skattemedelen, fortsätter Jytte Guteland.

-         Kommuner ska verka för allmänintresset. I det här fallet har allmänintresset åsidosatts till förmån för de enskildas intressen. Vår uträkning visar att ett fåtal personer bara genom tre av avknoppningarna har fått 13 miljoner från skattebetalarna. Det hade kunnat räcka till 270 komvuxplatser i ungdomsarbetslöshetens tid, avslutar Jytte Guteland.

Fakta:
Under den förra mandatperioden avknoppades ca 25 förskoleenheter i Stockholm till ett värde av 3 miljoner kronor. Bolagens årsredovisningar visar att de redan första året gjorde en vinst på tio miljoner kronor. De avknoppade förskolornas värde uppskattas till mellan 2-40 miljoner kronor per enhet. Vilket innebär att Stockholms skattebetalare torde ha gått miste om över 100 miljoner kr i intäkter för de avknoppade verksamheterna. Avknoppningarna har skett utan att ordentligt utvärdera marknadsvärdet och utan att ta in anbud från andra marknadsaktörer. Vanligast har varit att värdera vädet hos inventarierna. Våren 2008 kom en rapport som var beställd av regeringen där statskontoret slog fast att avknoppningarna varit olagliga då kommunal verksamhet som sålts inte hade gjort det till marknadspris. Avknoppningen av hemtjänsten i Vantör har också dömts ut som olaglig av såväl kammarrätten som regeringsrätten. Stockholms samtliga avknoppningar granskas nu av EU-kommissionen.

SSU har valt att uppmärksamma tre tydliga fall av direkt vårdslös avknoppning av kommunal verksamhet.
Vantörs hemtjänst såldes för 69 500kr och gjorde första året i privat regi en vinst på 2.9 miljoner kr. Johannes hemtjänst såldes för 275 000kr och gjorde första året i privat regi en vinst på 2,1 miljoner kr. Förskolverksamheten, Kulturkrabaten i Årsta såldes för 634 000kr och gjorde en vinst på 9,4 miljoner. Dessa verksamheter genererade före försäljingen vinst som tillföll kommunen och därmed skattebetalarna. Vinster som nu tillfaller ägarna av verksamheteerna. Stockholms skattebetalare har förlorat drygt 13 miljoner kroner barar för de här tre exemplen.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSU:s pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.