Kungsfenan The Swedish Seafood Award

Dags att nominera till Kungsfenan – ett viktigt globalt fiskpris

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 15:03 CEST

Göteborg 2010 10 29

Dags att nominera till Kungsfenan – ett viktigt globalt fiskpris

Nu är det dags att nominera till Kungsfenan The Swedish Seafood Award – utmärkelsen som har ambitionen att vara ett av världens viktigaste fiskpris.

Fram till den 31 december 2010 kan du nominera enskilda personer, organisationer eller företag som gjort framstående insatser för fisk och skaldjur. Det är öppet för alla att nominera och det sker skriftligen. Skicka ett mail eller skriv en A4-sida med motivering för din kandidat. Skriv ditt namn, telefonnummer och e-postadress för eventuellt kompletterande uppgifter. Skicka till info@kungsfenan.se eller till Kungsfenan, Vasagatan 35, 411 37 Göteborg.

Kungsfenanan The Swedish Seafood Awaed är ett svenskt pris som inspirerar hela världen. Sedan 2002 har innovatörer inom forskning, redskapsutveckling, gastronomi och fiskerelaterat entreprenörskap från en rad länder rest till Göteborg och hedrats för sina insatser. Priset har delats ut åtta gånger på GöteborgsOperan. I februari i år kom krögarikonen Paul Bocuse, tillsammans med förre EU-kommissionären Dr Joe Borg och Namibias fiskeminister Dr Abraham Iyambo för att motta sina priser.

Kungsfenan The Swedish Seafood Award instiftades år 2001 och har sedan dess erövrat en stark position internationellt som ett riktmärke för kunskapsutveckling inom hållbart fiske och fiskgastronomi. Göran Bengtsson, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ny ordförande i Kungsfenan The Swedish Seafood Award menar att Kungsfenans insatser har vunnit respekt, mycket tack vare de pristagare som utsetts. Kungsfenan vill belysa havsmiljöfrågor, fisk och skaldjurs betydelse ur ekonomiskt, kulturellt och gastronomiskt perspektiv. Vi står fast i ambitionen att vara det mest prestigefyllda priset i världen som belönar insatser för såväl hållbart fiske som utveckling av fiskgastronomi.

Fiskeriverket är en av organisationerna bakom Kungsfenan The Swedish Seafood Award. Axel Wenblad, generaldirektör för Fiskeriverket tillika styrelseledamot i Kungsfenan motiverar engagemanget: - Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för ett bärkraftigt nyttjande av såväl havens som sötvattens resurser. Kungsfenan är ett utmärkt tillfälle att exponera kloka och framåtsyftande initiativ burna av såväl forskare som fiskare och andra praktiker.

I år tar också en representant för FN-organet FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk plats i Kungsfenans jurygrupp, kategori Hållbart Fiske.

 

Utmärkelsen Kungsfenan The Swedish Seafood Award delas ut i två kategorier

1. Hållbart Fiske
Priset delas ut till en person, organisation eller företag som praktiskt eller vetenskapligt har medverkat till att öka kunskapen om havsmiljön och om ett hållbart fiske.

2. Maritim Gastronomi
Priset delas ut till en person, organisation eller företag som bidragit till utvecklingen av fiskmåltiden.

Den totala prissumman är på 500 000 kronor.

Förutom dessa två huvudpriser utdelas också Årets Skarpsill. Juryns speciella pris för innovatörer och entreprenörer med skarpt nytänkande. Priset är på 30 000 kronor.

2010 års pristagare presenteras våren 2011 och utdelningen sker 2012.

Medlemmar i Kungsfenan The Swedish Seafood Award är Fiskeriverket, Göteborgs Universitet, Göteborg & Co, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Svenska Mässan, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Turistrådet.

Mer information om Kungsfenan The Swedish Seafood Award, pristagarna 2002 – 2009 jämte juryerna finns på www.kungsfenan.seeller kontakta VD Christina Stenberg, telefon 0706 350 350.

Kungsfenan The Swedish Seafood Award har ambitionen att bli världens mest välrenommerade fiskpris.  Priset på 400 000 kronor delas ut i kategorierna ”Hållbar Fiskenäring” och ”Maritim gastronomi”. ”Årets Skarpsill” är juryns specialpris till innovatörer och entreprenörer som står för skarpt nytänkande.

Organisationer och företag som står bakom Kungsfenan The Swedish Seafood Award är: Göteborgs Universitet, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, Swedbank, Svenska Mässan, Göteborg & Co och Svensk Fisk.

Hemsida: www.kungsfenan.se