Chria Handelsbolag

Dags att omvärdera den traditionella medarbetarenkäten?

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 06:45 CEST

Det vanligaste sättet att genomföra medarbetarundersökningar har länge varit att använda en enkät som fylls i av samtliga medarbetare. Detta syftar till att ta temperaturen på organisationen, att ge en nulägesbild av hur medarbetarna ser på sin arbetsplats ur ett antal olika aspekter.

Det välkända, men ofta ignorerade, problemet med denna typ av undersökningar är att tillförlitligheten i undersökningens resultat ofta är högst tveksam. Inom enkätmetodiken erkänner forskare villigt svårigheten i att ta fram en enkät där de frågor som ställs ger svar på det man faktiskt vill veta, där frågorna inte är ledande, där man kan utesluta att individerna tolkar frågorna på så olika sätt att resultatet blir värdelöst. Detta är bara några av enkätmetodikens svårigheter, medan den tydligaste fördelen med att använda enkäter vid informationsinsamling, är att man kan täcka av ett stort antal personer med detta verktyg. Så varför används enkäten även som insamlingsverktyg i mindre organisationer? Varför utnyttjar inte mindre och medelstora företag det faktum att man är färre anställda, till att skapa kvalitet och tillförlitlighet i medarbetarundersökningen?

Istället för att använda verktyg som är avsedda för stora organisationer med flera hundra anställda, är det dags att skräddarsy lösningar för mindre företag och ta tillvara de fördelar det innebär att vara färre anställda. Chria jobbar med något som vi kallar för organisationssamtal, och som är en medarbetarundersökning baserad på samtal med grupper och individer i syfte att få en dialog kring såväl positiva som negativa faktorer som påverkar det dagliga arbetet samt möjliga förbättringar. Resultatet sammanställs i en problembild och ytterligare analys av möjliga förbättringsområden och tillvägagångssätt utifrån medarbetarnas och chefernas upplevda arbetssituation. Vi vill hjälpa företag hitta bättre och mer effektiva verktyg för sitt strategiska personalarbete!

Intresserad av mer information omvåra arbetssätt? Besök www.chria.se eller kontakta oss på e-mail: info@chria.se

Cecilia Jurell & Torbjörn Forsberg