Vänsterpartiet

Dags att parterna tar sitt ansvar för kvinnors löner!

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 16:02 CEST

I dagens riksdagsdebatt om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor menade Camilla Sköld Jansson att det är dags att arbetsmarknadens parter kliver fram och tar konsekvenserna av att de har ansvaret för lönebildningen och därmed kan komma åt könsorättvisorna på arbetsmarknaden.

- Det är dags att ställa krav på parterna att inte könsdiskriminera! Det är uppenbart att de hittills inte tagit lönediskrimineringen på allvar, sa Camilla Sköld Jansson, vänsterpartiets representant i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Arbetsgivarnas fantasi när det gäller sätt att utnyttja kvinnor som reservarbetskraft är det inte något fel på. Deltid, springvikariat och timanställningar är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken, menade Camilla Sköld Jansson. Men man kan även efterfråga mer engagemang från fackligt håll, inte minst från de manligt dominerade förbunden.


– Rätt till heltid är en politisk fråga som skulle göra att kvinnor får samma rättigheter till heltidsarbete som männen. Parterna borde också, tillsammans med staten, utforma en överenskommelse med konkreta tidsbestämda mål för att eliminera könsrelaterade löneskillnader.


Camilla Sköld Jansson talade också om att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på frågan, och att även politiker, som arbetsgivare i kommuner och landsting, har ett ansvar.


- Vänsterpartiet har i flera budgetförhandlingar krävt - och också fått igenom - mer resurser till den offentliga sektorn. Nu är det dags att politikerna skapar styrmedel så att resurser också används till att avskaffa de könsrelaterade löneskillnader som finns inom offentlig sektor.Mer information:

Camilla Sköld Jansson, tel. 070-343 96 33

Charlotta Gustavsson, politisk sekreterare, tel. 070-241 61 62