Umeå kommun

Dags att söka sommarjobb!

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 08:00 CET

Nu är det dags. Från och med måndag 12 mars har ungdomar skrivna i Umeå kommun möjligheten att söka kommunens feriearbete. I år är det de som är födda 2001 som kan söka. De får arbete inom äldreomsorg, park, vaktmästeri, ideella föreningar eller något annat.

Det ger för många en första kontakt med arbetslivet och därför är det en extra viktig verksamhet. Som tidigare år har förhandsintresset varit stort.

Ansöka kan ungdomarna göra fram till 1 april. De arbetar sex timmar om dagen under tre veckor. De väljer mellan tre perioder som vanligt. Förutom ungdomarna får andra jobb som handledare under sommaren.

– Förra året deltog ca 700 ungdomar. Anmälan gör de enkelt via umea.se/ferieprao. Ett smidigt sätt för ungdomarna att skicka in ansökan på. Dessutom blir det administrativa arbetet lättare för oss, berättar Pia Johansson på ferieverksamheten. Lönenivån 2018 är 52 kr/tim och de som arbetar inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden får 63 kr/tim inklusive semesterersättning.

Sävar Camp, Röbäcks Camp och Skärgårdscamp i Holmsund/Obbola återkommer även i år. Ungdomarna ges en utbildning i bland annat ledarskap, värderingar, genus och jämställdhet. Efter utbildningen arbetar de med att genomföra ett läger och vara ledare på lägret under två veckor. Lägren är för barn 6–12 år och är en möjlighet att visa på bra saker som barn och ungdomar kan göra tillsammans.

– Ferieskolan är en verksamhet som kommer tillbaka även i år. En bra chans att komplettera sina betyg. Det är inget ungdomarna kan söka till, men det ger de som behöver det en möjlighet. Ungdomarnas resultat genom åren, visar att verksamheten fungerar bra, avslutar Pia Johansson.

Två nyheter blir det i år. Dels ett samarbete med Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet. De tar emot ungdomar som ska hjälpa till i fyra separata forskningsprojekt, Experimentdammar i Röbäcksdalen, Pollinerande insekter, Björndjur i Västerbotten och Tidsresan – en ny typ av vandringsled.

Dels ett projekt tillsammans med Konstfrämjande. De kommer att öppna sin lokal på Kungsgatan 33, för konstintresserade ungdomar. Lokalen ska användas som ateljé. Projektet varvas med praktiskt arbete i ateljén, studiebesök på museer och gallerier, handledning av en konstnär och avslutas med ett vernissage. Alla kan söka, inga tidigare kunskaper behövs – mer än ett intresse för konst.

Givetvis kommer även gatuartisterna tillbaka i sommar. Ett uppskattat inslag i gatubilden genom att fylla Umeås gator och torg med sång och musik, men även på äldreboenden runt om i kommunen.


För mer information:
Pia Johansson
Umeå kommuns ferieverksamhet
090-16 41 29
pia.johansson@umea.se

Peter Lundgren
kommunikatör
090-16 41 28
070-555 27 71
peter.lundgren@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.