Framvik Produktion AB

Dags att stänga kvinnojourerna

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 10:31 CEST

Dags att stänga kvinnojourerna.

Nu måste vi på allvar förnya arbetet mot våld i nära relation.

Ansvaret för en så viktig samhällsfunktion kan inte ligga någon

annanstans än hos staten. Kvinnojourerna har stort engagemang och

välvilja men saknar resurser, befogenheter och struktur att leda

kvinnornas process. Utan statens övergripande ansvar saknas rättssäkerhet, adekvat

stöd och behandling för den våldsutsatta. Tiden hos kvinnojourerna

blir ofta ett ingemansland där våldet visserligen upphör för en tid

men väldigt lite sker. Allt för många beskriver tiden hos kvinnojourerna

som ett kaosartat vakuum utan riktning och med stor ensamhet och utsatthet.

Avsaknaden av adekvata insatser leder till omfattande sekundär problematik

som påverkar samtliga livsområden. Värst drabbas den våldsutsattas barn.

Genom stöd till dessa jourer bibehålls omoderna och ideologiskt byggda verksamheter.

Samhället har en skyldighet att bistå våldsutsatta men framförallt förhindra våld!

Dags att börja göra det på riktigt!

Framvik Produktion AB är ett företag som utvecklar konflikthantering i VR. 

Maria Bauer AB är ett utbildningsföretag som handleder och utbildar personal.

www.mariabauer.com

https://www.facebook.com/MariaBauerab/?ref=bookmarks '

Safe Homes and Care är ett skyddat boende