Impact Invest Scandinavia (SIIN AB)

Dags att ta social finansiering från nischmarknad till mainstream

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 12:01 CEST

I många Europeiska länder växer området 'impact investing' stort medan det i Sverige inte finns någon möjlighet för sparare att investera sitt pensionskapital eller besparingar i sociala företag. G8-länderna, med Storbrittanien i spetsen, tog under 2013 initiativ till en Social Investment Task Force och i dessa länder utvecklar regeringarna policys och åtgärder för att stimulera sociala investeringar i alla sektorer.

I Norden har vi fortfarande inte en gemensam förståelse för vad sociala investeringar och impact investing betyder. Många kommuner pratar om sociala investeringsfonder och sociala obligationer när det ofta i praktiken handlar om andra sätt att betala partners för resultat, särskilt i förebyggande arbete. Vad är egentligen en social obligation eller en social investeringsfond? 

Impact Invest har bjudit in två ledande pionjärer på området för att visa hur andra länder gör och diskutera vad som skulle vara möjligt i Sverige. Frankrike är en av föregångarna inom området som enda landet med en minister för sociala investeringar. Franska regeringen har gjort det möjligt för pensionsfonder att investera en mindre del i sociala företag och organisationer så att löntagare kan välja fonder med tydlig social och hållbar inriktning, i så kallade 90:10-fonder, där 5-10% investeras i mindre, oftast onoterade bolag, och resten i traditionella instrument.

Cyrille Langendorff, som har lett en av dessa fonder kommer till Stockholm på måndag 9 maj och berättar om Frankrikes proaktiva väg att främja finansiering av socialt inriktade företag. 

Finland blev först i Norden med att lansera en social impact obligation (s.k. SIB) i höstas för att finansiera åtgärder för att få ned antalet sjukdagar hos framför allt offentligt anställda. Redan efter sex månader visar initiativet goda resultat med att korta sjukskrivningarna. Mikka Pykköö, chef för halvstatliga Sitra, kommer och berättar hur de gjorde och vilka fler områden de nu undersöker för att lansera fler liknande finansieringslösningar. Representanter från Näringslivsdepartementet kommer att delta i seminariet liksom flertalet banker och pensionsförvaltare.

Kontakt: Ruth Brännvall  ruth.brannvall@impactinvest.se  

Program för eventet finns här: 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=5f9f221c1caeb2170839717a6&id=4775638626

Impact Invest Scandinavia är ett nätverk som drivs av SIIN AB (SVB). Vi är ett socialt företag som främjar hållbara ekonomier genom att stödja investeringar i entreprenörer och organisationer med potential att lösa våra främsta samhällsutmaningar. 

Mer information: www.impactinvest.se