Landstinget Halland

Dags att vaccinera sig mot influensan!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:17 CEST

Nu är det dags att vaccinera sig mot årets influensa. Under oktober månad satsar många mottagningar i Halland extra på att vaccinera.
Alla över 65 år och personer med hjärt- eller lungsjukdom rekommenderas att vaccinera sig. Personer i dessa så kallade ”riskgrupper” riskerar nämligen att drabbas extra hårt.
- Den årliga influensavaccinationen är verkligen ett prisvärt sätt att skydda sin hälsa! säger primärvårdsöverläkare Magnus Tenfält.

Influensan kan vara jobbig, men är oftast ofarlig för yngre personer. Däremot kan den vara allvarlig och ibland livshotande för äldre och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Därför subventionerar landstinget vaccinationen för dessa, så att de endast betalar 60 kronor för att bli vaccinerade. Det är framför allt personer i dessa så kallade ”riskgrupper” som annars riskerar att bli svårt sjuka och drabbas av komplikationer som lunginflammation och hjärtsvikt.

Fler vaccineras
De senaste åren har allt fler vaccinerat sig mot influensa. Förra året utnyttjade majoriteten (62%) av ålders­pensionärerna i Halland den möjligheten. Hallänningarna är därmed bland de flitigaste i landet att vaccinera sig. Ungefär hälften av landets alla personer som fyllt 65 år vaccinerades förra hösten. Variationen mellan olika landsting är stor, på en del håll vaccineras endast en av tre äldre, i andra landsting når man två av tre.

Okänd tidtabell
Smittskyddsläkare Anders Lindberg betonar hur svårt det är att göra prognoser om influensans utbredning.
- Förra vinterns influensaperiod kan beskrivas som relativt lugn. Influensan kom ovanligt tidigt på hösten och nådde sin kulmen redan kring årsskiftet. Senast vi upplevde en riktigt svår influensavinter var säsongen 1999/2000, då många äldre drabbades, sjukvården blev hårt belastad och dödligheten i landet ökade tydligt.
- Inför stundande vinter finns ännu inga riktigt alarmerande rapporter, utvecklingen på södra halvklotet har varit odramatisk, men influensan kommer till oss varje vinter. Eftersom influensavirus dessutom ständigt förändras, och vaccinet tyvärr har kortvarig skyddseffekt, krävs det att man tar en ny spruta varje år.

Nytt vaccin
Efter rekommendation från Världshälsoorganisationen WHO innehåller årets vaccin två nya influensa­stammar (A/Fujian och B/Shanghai) för att möta den ständigt föränderliga situationen. Landstinget Halland har efter ny upphandling i år bytt vaccinleverantör – årets vaccin har namnet ”Influvac”.

Extra vaccinationsmottagning under oktober
Under oktober månad satsar många mottagningar i Halland extra på att vaccinera mot influensan. Med start den 4 oktober kan alla som tillhör någon av riskgrupperna få sin influensavaccination för endast 60 kronor. Övriga får betala såväl vaccin som besöksavgift (60 + 140 kr).
Vaccinationen ges på de flesta distriktssköterskemottagningar och allmänläkarmottagningar.
För att nå ut med information till pensionärerna i Halland om detta, så har landstinget skickat ut ett brev till alla hushåll där det bor någon som är över 65 år. Av brevet framgår var man kan vaccinera sig och vid vilka tider det erbjuds särskild vaccinationsmottagning. Även på landstingets webbplats www.lthalland.se finns information om var och när man kan bli vaccinerad.
För att ytterligare nå ut med information har affischer tryckts upp och spridits över länet; på sjukhus, vårdcentraler, apotek, äldreboende m m.

Influensakampanj
Det är nu femte året som landstinget aktivt går ut och rekommenderar de så kallade ”riskgrupperna” att vaccinera sig. För varje år har andelen som väljer att vaccinera sig ökat. I takt med att fler och fler vaccinerar sig ökar chansen att vi ska slippa drabbas av influensa med allvarligt förlopp.
Vaccinationskampanjen leds och samordnas av representanter för landstingets smittskyddsenhet, primärvården, informationsavdelningen, apoteket och kommunernas MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

För mer information:
Smittskyddsläkare Anders Lindberg, tfn 035 – 13 16 13. anders.lindberg@lthalland.se

Primärvårdsöverläkare Magnus Tenfält, tfn 035 – 498 00, mobil 0703 – 28 29 44
magnus.tenfalt@lthalland.se