Stockholms Läns Landsting

Dags att vidta åtgärder mot fusk i sjukskrivningarna (fp)

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:53 CEST

Trots att svenska folket i allmänhet och stockholmare i synnerhet fått en förbättrad hälsa har sjukskrivningarna ökat. På tisdagens landstingsfullmäktige behandlas folkpartisten Birgitta Rydbergs motion om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen. Den socialistiska majoritetens svar på motionen är ett enda stort jasså, menar Rydberg. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med sjukskrivningsproble-matiken. Folkpartiet presenterar under dagen sitt program ”Liberal strategi för minskat antal sjukskrivningar - att ställa krav är att bry sig om dem som är sjuka

- Debatten om de ökade sjukskrivningarna har varit intensiv. Arbetsmiljö, stress och dubbelarbete kan vara delförklaringar. Men det finns delar av sjukskrivningarna som inte kan förklaras med nåt annat än ändrade attityder i samhället. En del människor uppfattar rätten till sjukskrivning som en allmän rätt till ledighet. Det är uppenbart att det finns fusk i systemet, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition.
- Vi vet också att sjukskrivning ofta är en dålig medicin för den som är sjukskriven länge. Efter att någon varit borta mer än tre månader är det svårare att få igång rehabilitering. Detta understryker hur viktigt det är att tidigt komma in med rehabiliteringsplanering och insatser. Ingen ska behöva vänta på rehabilitering och därför tvingas till sjukskrivning, menar Rydberg.

·Nio Liberala krav för att minska sjukskrivningarna:
1.Ordna utbildning tillsammans med försäkringskassan i försäkringsmedicin för läkare.
2.Ta upp överläggningar med f-kassan om handläggning av sjukfall för länets befol-kning. Det behövs förenklingar som möjliggör mer flexibilitet. Som tex mer deltidssjukskrivning, snabbare rehabilitering, pröva nya grepp. En gemensam policy i länet ska åtföljas av lokal praxisutveckling
3.Tillsammans med försäkringskassan följa upp sjukskrivningsmönster i olika vårdgrenar och i geografiska område t ex per vårdcentral
4.Låt försäkringskassan och landstinget få lägga pengar i samma påse för att snabbt få igång rehabilitering. Vi föreslår att lagen ändras så 10% av sjukpenningkost-naderna får användas.
5.Inrätta fler kuratorer/psykologer knutna till vårdcentralerna.
6.Satsa på motion på recept för att stödja ökad fysisk aktivitet
7.Låt dem som genomgår rena skönhetsoperationer betala sin sjukskrivning själva
8.Återinför möjlighet till kontroller till exempel genom hembesök
9.Medverka till en allmän debatt i samhället om regelverket för sjukskrivningar. Friska ska arbeta och försörja sig själva men sjuka ska ha ett bättre stöd än idag och rätt till behandlingar och rehabilitering.

För information: Patrik Silverudd 070-737 42 54