Lafa, Stockholms läns landsting

Dags för årets Klamydiamåndag

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:35 CEST

Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa
Stockholms läns landsting

Måndagen den 15 september erbjuder 106 mottagningar i Stockholms län gratis drop-in testning för klamydia. För sjätte året i rad anordnar Stockholms läns landsting Klamydiamåndagen, en unik satsning för att öka kunskapen om Sveriges vanligaste könssjukdom. I år vänder vi oss särskilt till killar!

Under sommaren har människor sex oftare och ibland med flera olika partner. Många använder inte kondom, vilket gör att Klamydiamåndagen blir extra viktig för att fånga nya fall av klamydia.

Förra året testade sig 1480 personer varav åtta procent hade klamydia. I år hoppas vi nå ännu fler. Framför allt vill vi nå fler killar och unga män, en grupp som inte testar sig lika ofta som tjejer och unga kvinnor. Ett besök går snabbt och är enkelt, man lämnar ett urinprov och får svar inom en vecka.

Klamydia är en lömsk bakterie, de flesta som drabbas får inga som helst symptom. Man kan vara smittad utan att veta om det själv och på så sätt sprida smittan vidare till nya partner. Klamydia är vanligast i åldrarna 15 till 29 år. En obehandlad infektion kan både för tjejer och killar leda till svårigheter att få barn i framtiden.

Klamydia är en allmänfarlig sjukdom och lyder därför under Smittskyddslagen. Den som har en klamydiainfektion är skyldig att delta i en så kallad smittspårning.

Ett av målen med Klamydiamåndagen är att uppmuntra till ökad kondomanvändning, därför erbjuds alla som testar sig gratis kondomer.

Inför Klamydiamåndagen har Lafa en massiv reklamkampanj i olika medier för att uppmärksamma dagen. Läs mer på www.kondom.nu där man hittar alla deltagande mottagningar. På kondom.nu kan man också läsa om kondomer, klamydia och mycket annat inom området sex och samlevnad.

Provtagningsresultatet sammanställs under hösten av Lafa. Resultatet presenteras på Lafas webbplats www.lafa.nu, tidningen Insikt och genom pressmeddelande.

För mer information kontakta
Marta Hansson Bocangel, barnmorska, Lafa - Enheten för sexualitet hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 25 69, marta.hansson-bocangel@sll.se

Anna-Karin Asp, enhetschef, Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 26 60, anna-karin.asp@sll.se

Robert Pantzar, informatör, Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
08-737 35 37, robert.pantzar@sll.se Om du har frågor eller synpunkter, skriv till robert.pantzar@sll.se