Lafa

Dags för årets Klamydiamåndag

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 10:40 CEST

PRESSMEDDELANDE
2010-09-10

Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa
Stockholms läns landsting

Nu på måndag den 13 september erbjuder 120 mottagningar i Stockholms län drop-in-testning för klamydia. Det är åttonde året i rad som Stockholms läns landsting anordnar Klamydiamåndagen, en unik satsning för att öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar.

Under sommaren har människor sex oftare och ibland med flera olika partner. Många använder inte kondom, vilket gör att Klamydiamåndagen blir extra viktig för att fånga nya fall av klamydia. Framför allt vill vi nå fler killar och unga män, en grupp som inte testar sig lika ofta som tjejer och unga kvinnor. Ett av målen med Klamydiamåndagen är också att uppmuntra till ökad kondomanvändning, därför erbjuds alla som testar sig gratis kondomer.

Klamydiamåndagen.se
Klamydiamåndagen genomförs i flera av Sveriges landsting/ regioner på uppdrag av Nationella Hivrådet. Nytt för i år är att det finns en gemensam hemsida där man kan beställa en påminnelse inför Klamydiamåndagen, på så vis hoppas vi att fler kommer att påminnas om vikten av att testa sig. På Klamydiamåndagen.se finns även länkar till de deltagande landstingen/ regionernas egna hemsidor med information om var man kan testa sig på sin hemort under Klamydiamåndagen och resten av året.

Fakta
Under förra årets Klamydiamåndag testade sig 1496 personer i Stockholms län varav 6,8 procent hade klamydia. Klamydia är en bakterie och många som drabbas får inga som helst symptom. Man kan vara smittad utan att veta om det själv och på så sätt sprida smittan vidare. Klamydia är vanligast i åldrarna 15 till 29 år. En obehandlad infektion kan både för tjejer och killar i värsta fall leda till svårigheter att få barn i framtiden. Provtagning för klamydia går snabbt och är enkelt, man lämnar ett urinprov och får svar inom en vecka. Ett klamydiatest är alltid gratis.

För mer information kontakta
Robert Pantzar, informatör/ marknadsansvarig, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting, 08-737 35 37, robert.pantzar@sll.se