Cancer- och Allergifonden

​Dags för ansökan till Cancer- och Allergifonden: Speciell satsning på unga forskare

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:53 CEST

Nu är det dags att söka forskningsanslag för 2015 från Cancer- och Allergifonden. En nyhet för i år är en speciell satsning på unga forskare, medel har avsatts till forskare som varit verksamma mindre än 3 år.

- Vi vet hur tufft det kan vara i början på en forskarkarriär och vi vill på detta sätt särskilt uppmärksamma alla unga lovande forskare inom cancer- och allergiområdena, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot i Cancer- och Allergifonden samt ordförande för stiftelsens forskningskommitté.

Cancer-och Allergifondens ändamål är bland annat att främja vetenskaplig forskning rörande miljörelaterade cancer- och allergisjukdomar. Stiftelsen tar varje år emot ett stort antal forskningsansökningar från de svenska universitetssjukhusen. Samtliga forskningsansökningar som kommer in behandlas av Cancer- och Allergifondens forskningskommitté som består av välrenommerade forskare från ett antal olika universitetssjukhus. Forskningskommitténs arbete leder sedan fram till att ett förslag som presenteras för fondens styrelse i december. Därefter fattas beslut om anslag.

Nytt för i år är att stiftelsen avsatt medel för unga forskare.

- Vi har tuffa ansökningskriterier för att säkerställa att stiftelsens medel används på absolut bästa sätt. Samtidigt vet vi att det kan vara svårt att nå upp till dessa kriterier när man är i början på sin forskarkarriär. På det här sättet vill vi ge unga forskare möjligheten, säger Mikael Björnstedt.

Kriterierna för att söka anslag för de öronmärkta medlen är att man disputerat senast sista september 2012 samt att ansökan i övrigt uppfyller de formella kraven, se www.cancerochallergifonden.se för mer information och ansökningsblanketter.

  • -Vi ser fram emot ansökningar av hög kvalitet precis som vanligt. Behovet av forskning inom våra verksamhetsområden är oändligt och tyvärr är våra medel begränsade. Vi fortsätter vår insamling och kamp mot cancer- och allergisjukdomarna med den gemensamma nämnaren i närmiljö och livsstil, totalt har vi genom åren delat ut mer än xxx miljoner kronor till forskningen, berättar Anneli Uhlin, verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Ansökan, både för unga forskare och övriga, ska vara Cancer- och Allergifonden tillhanda senast den sista september. För ansökningsblankett och dokument, se stiftelsen hemsida.

Hjälp oss i kampen mot cancer- och allergisjukdomar och var med och påverka så att vi kan dela ut ännu mera till forskningen och till drabbade privatpersoner. Det gör du enklast via sms:

  • SMS:a Cancera 100 till 72970 så ger du 100 kr
  • SMS:a Cancera 200 till 72970 så ger du 200 kr

För andra sätt att stötta, besök vår hemsida och passa samtidigt på att läsa mer om de olika forskningsprojekt som fonden stödjer, www.cancerochallergifonden.se

För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Anneli Uhlin, Verksamhetschef, Cancer- och Allergifonden
Tel: 08-34 59 90, 076-782 07 00
E-post: anneli@cancerochallergifonden.se

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att finansiera miljörelaterad cancer- och allergiforskning samt ge stöd till enskilda, som drabbats av cancer och / eller allergi.

Bifogade filer

PDF-dokument