Vänsterpartiet

Dags för arbetslinje i penningpolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:13 CET

I dag har riksbanken beslutat att höja reporäntan. Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson V är kritisk mot ensidigheten i de mål som styr penningpolitiken vilket tvingar fram höjningen och menar att det är dags att se över målet för penningpolitiken:

- Vi har massarbetslöshet i Sverige och den höga arbetslösheten kommer sannolikt att bestå de närmaste åren. Riksbankens räntehöjning riskerar att leda till högre arbetslöshet vilket är mycket olyckligt. Men riksbanken är tvungen att göra så, eftersom gällande penningpolitiska målen innebär att det är viktigare att bekämpa inflationen än arbetslösheten. Det är dags för en översyn av penningpolitiken. Målet om full sysslesättning måste väga tyngre. Alla pratar om vikten av full sysselsättning och då måste det också få genomslag i lagstiftningen för penningpolitiken, säger Ulla Andersson.

Kontakt: Ulla Andersson 070-237 99 91

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64