Borås Stad

Dags för boråsarna att tycka till: Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad på samråd

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 11:50 CET

Ett förslag till ny översiktsplan för Borås Stad har arbetats fram av avdelningen Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet.
Alla kommuner ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i den tänkta mark- och vattenanvändningen, hur man vill att staden ska växa. Planen visar också hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Samrådstiden är den 30 januari – 30 april 2017

Förslaget skickas på remiss till statliga myndigheter, grannkommuner och andra berörda aktörer. Allmänheten kan ta del av förslaget på Borås Stads hemsida, www.boras.se/oversiktsplan, samt i Stadshusets entré på Kungsgatan 55. Under samrådet är alla invånare välkomna att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas på www.boras.se/oversiktsplan eller på följande adresser:

E-post: boras.stad@boras.se

Postadress: Borås Stad 501 80 Borås

Sista dag för att lämna synpunkter är den 30 april 2017.

Mingelkvällar runtom i kommunen

Under sex kvällar finns kommunens samhällsplanerare på plats för att besvara frågor om planförslaget. Vårens schema ser ut så här:

  • Dalsjöfors bibliotek, 13 februari (kl. 16-19)
  • Stadshusets entré, 15 februari (kl. 16-19)
  • Fristads bibliotek, 1 mars (kl. 16-19)
  • Sandareds bibliotek, 14 mars (kl. 16-19)
  • Stadsbiblioteket, 16 mars (kl. 16-19)
  • Viskafors bibliotek, 28 mars (kl. 16-19)

Följ samrådet digitalt

Information om samrådet kommer att uppdateras löpande på vår webbplats: www.boras.se/oversiktsplan

Instagram: @mittboras2035

Kontakt

Sebastian Andersson, strategisk samhällsplanerare: sebastian2.andersson@boras.se Tel: 0734-32 70 90
Karolina Rosén, strategisk samhällsplanerare: karolina.rosen@boras.se Tel: 0768-88 82 79
Stadsledningskansliet
Strategisk samhällsplanering