Studieförbundet Vuxenskolan

Dags för en ny demokratiutredning

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 14:54 CEST

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma samlad i Västerås
riktar en uppmaning till de politiska partierna att omgående tillsätta en ny
bred demokratiutredning.


En ny bred Demokratiutredning skall ha till
uppdrag att ta sig an de utmaningar demokratin står inför. Bland dessa
identifierar vi den höga ungdomsarbetslösheten och den låga utbildningsnivån
som vi ser framförallt hos unga män, i utanförskapet som inte bara är ett
storstadsproblem samt den demografiska förändringen. Det är utmaningar som
finns här och nu och ställer nya krav på lösningar.

För 13 år sedan avlämnade Demokratiutredningen under ledning
av Bengt Göransson sina förslag. De utmaningarna som var relevanta när
2000-talet knackade på dörren har självklart även bärighet idag, men den snabba
omvärldsförändringen skapar nya utmaningar som kräver sin analys och sina
lösningar.

- Utredningen skall ges i uppdrag att involvera
folkbildningen, civilsamhället, forskningen, m fl för att skapa en bred
diskussion som involverar alla.

För ytterligare kontakt

- Berit Danielsson, förbundsordförande i SV, berit.danielsson@sv.se,
0761-952 447

- Anders Öhberg, pressansvarig, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88


Uttalandet i sin helhet finns på www.sv.se