FORES

Dags för företagen att kliva fram vid klimatmötet i Marrakech

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 10:28 CET

Daneil Enström Stenson, klimatpolitisk analytiker Fores och Mattias Goldmann, vd Fores

FN:s klimatmötet i Marrakech är nu i full gång. När klimatavtalet från Paris nu ska omsättas i handling kommer frågorna att handla om rapportering och mätning samt hur företag och näringsliv kan bidra.

Klimatmötet i Paris förra året ledde till många framgångar – men skapade också flera frågetecken.

– De politiska ledarna har visat prov på starkt stöd för Parisavtalet genom att se till att klimatavtalet träder i kraft, snabbare än någon vågade tro. Men för att de stora orden ska leda framåt, krävs att förhandlare i Marrakech ser till att konkretisera ländernas mål, säger Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan på Fores, som åker till Marrakech från Stockholm med tåg för att slå ett slag för hållbara transporter.

På plats ordnar Fores ett seminarium tillsammans med tyska utvecklingsinstitutet GDI och institutet för miljöforskning IVM i Amsterdam, om vilken roll företag och städer spelar för genomförandet av Parisavtalet och ländernas nationella utsläppsminskningar.

– Inför Parismötet användes åtaganden från städer och företag som ett bevis för att där fanns ett omställningstryck som ofta var starkare än hos regeringar. Särskilt i Sverige har företag och städer anammat uppmaningen att registrera sina åtaganden hos FN, säger Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker på Fores, som följt klimatförhandlingarna på plats sedan 2010.

Risk för fransk baksmälla

Precis som i Paris kommer en stor del av diskussionen med all sannolikhet handla om olika länders bidrag till att begränsa temperaturhöjningen till väl under två grader.

– Jag tror att vi kommer få se en rad frågor där länderna såhär ett år efter Paris kommer vara oense om vad de faktiskt menade i Paris. I viktiga frågor som mätning och rapportering samt finansiering kommer frågan om ländernas olika ansvar, så kallad differentiering, åter vara i fokus, fortsätter Stenson.

Seminariet hålls tillsammans med Tyska utvecklingsinstitutet GDI och institutet för miljöforskning IVM i Amsterdam och äger rum torsdagen den 10 november kl 11:30, och kan ses här.

Fores har i vanlig ordning publicerat en guide till klimatförhandlingarna som finns att läsa på www.klimatforhandling.se/guide. För att följa förhandlingarna inför, under och efter Marrakech får du information om de viktigaste händelserna direkt på www.klimatforhandling.se/blogg.

Vill du följa Mattias Goldmanns resa med tåg till Marrakech, besök: www.coptrain.se. Goldmann publicerar dagligen lärdomar, intryck och intervjuer från europeiska klimataktörer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, Paris och Barcelona.


Kontakt:

Mattias Goldmann, vd Fores
+46703090045
mattias.goldmann@fores.se

Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker Fores
+46 730 88 52 63
daniel.engstrom@fores.se


Kort om klimatmötet i Marrakech:

Den 7 november 2016 går startskottet för COP22 i Marrakech – klimatkonferensen som ska bana väg för Parisavtalets verkställande och resultera i att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader. Parisavtalet, som trädde i kraft den 4 november 2016, efter att ett tillräckligt antal länder godkänt avtalet Därför har förhandlingarna nu gått in i en fas där det inte längre handlar om att få ett avtal på plats, utan att se till att det efterlevs. Håll dig uppdaterad under COP22 på www.klimatforhandling.se.

Kort om Fores:

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer om Fores och våra pågående projekt på www.fores.se.