Mittuniversitetet

Dags för genusmaraton i Härnösand!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:45 CET

2007-02-20, Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se


Vad är ett Genusmaraton? – är säkert en fråga som många ställer sig. Det enkla svaret är ett fartfyllt och spännande program med korta föreläsningar av forskare och doktorander från olika ämnesområden vid Mittuniversitetet, men med en sak gemensamt – ett genusperspektiv i sin forskning. I år äger Genusmaraton rum på Campus Härnösand den 22 februari.Det är nu tre år sedan sist. Tre år sedan Mittuniversitetet anordnade sitt första Genusmaraton – den gången i Östersund. Den gången blev det succé bland såväl åhörare som förläsande forskare. Nu är det Härnösands tur och förväntningarna är höga.- Arrangemanget är ett sätt att visa – både utåt och inåt – hur mycket spännande genusforskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. Det är ett jättebra sätt att få en snabb inblick i den forskning som bedrivs inom vitt skilda ämnen men med en sak gemensamt – ett genusperspektiv, säger Siv Fahlgren, som är lektor i socialt arbete och koordinator vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.Upplägget under första dagens maraton, då alla är välkomna, är att ett 20-tal forskare och doktorander kort berättar om sin forskning ur ett genusperspektiv – från åtta på morgonen till sex på kvällen. Maratondagen följs sedan upp med en heldag, den 23 februari, där forskare i seminarieform diskuterar inläggen från dag ett. Jeff Hearn, internationellt välkänd professor i maskulinitet, kultur och samhälle vid Linköpings universitet, är inbjuden som internationell gäst till dessa maratondagar.

Det faktum att genusvetenskap finns i forskning inom så vitt skilda ämnen som arkeologi och psykologi gör säkert att många frågar sig vad genusvetenskap egentligen är.

- Genusvetenskap är den allmänt vedertagna benämningen på det kunskapsområde som på 70-talet kallades för ”kvinnoforskning”. Via ett antal olika beteckningar såsom till exempel könsteoretisk forskning, feministisk forskning, mansforskning och sexualitetsforskning har genusvetenskap i mötet mellan forskare från olika ämnen formats som ett särskilt kunskapsområde i sig, men också som ett perspektiv inom enskilda ämnen, berättar Siv Fahlgren.

Bakom arrangemanget står Forum för genusvetenskap i samarbete med Rådet för lika villkor vid Mittuniversitetet, Umeå advanced gender studies samt Länsstyrelsen i Jämtlands län genom projekt Jämsyn och Vidsyn. Föreläsningarna ges från Campus Härnösand, men man kan delta från alla campus via bildkonferens. Dagen är öppen för allmänheten.

Frågor kan ställas till:

Siv Fahlgren, koordinator Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet, 063 – 16 53 42

Program m.m. – se www.miun.se/kalendarium