Gotlands Museum

Dags för Gotlands Konstskolas elevutställning!

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 10:52 CEST

Höjdpunkten i en konstutbildning är den årliga elevutställningen. Gotlands Konstskolas elev-utställning på Gotlands Konstmuseum är ett tydligt vårtecken, likväl en belöning, för all den kreativa energi som flödat i skolans ateljéer under de stränga vintermånaderna.

Eleverna på Konstskolans två utbildningar, första årets Grundutbildning och andra årets Projektkonstutbildning, presenterar utvalda elevarbeten som redovisar olika skapande processer från det läsår som snart är slut. Måleri, skulptur, teckning, grafik och videoverk visar skolans bredd och mångfald inom den samtida konsten. Elevutställningen synliggör också det nära samarbete som existerar mellan Konstmuseet och Konstskolan.

Gotlands Konstskola är en eftergymnasial och förberedande konstutbildning. Det innebär att eleverna får grundläggande konstnärliga kunskaper för att kunna söka vidare till konstakademier eller andra högskoleutbildningar med konstnärlig inriktning i Sverige eller utomlands. Tidigare elever studerar idag på bl a Umeå Konsthögskola, Konstfack i Stockholm, Helsingfors Konst-akademi, Glasgow School of Art, Arkitekthögskolan i Lund, Konstakademien i Oslo och Gerrit Rietveldakademien i Amsterdam.

Under det gångna skolåret har första årets elever följt grundläggande och ämnesrelaterade kurser i teckning, skulptur, måleri, grafik, screen och video. Utöver de teknikbaserade kurserna har eleverna haft utrymme att fördjupa sig i egna utforskningar av det konstnärliga språket i samråd med undervisande lärare. Olika föreläsare har gett eleverna en djupare förståelse för den konstnärliga processen och speglat det konstnärliga arbetet i en större samtida kontext.

I Projektkonstutbildningen, som följer efter Grundutbildningen, får de studerande en utvidgad möjlighet till fördjupning i det egna skapandet. Undervisningen bedrivs genom fördjupande kurser, samtal, föreläsningar, studieresa och individuell handledning. Huvudman för Gotlands Konstskola är Folkuniversitetet i Stockholm.

Lärare under året har varit Staffan Laurin, Torbjörn Limé, Dan Lindström, Eva Mozard, Agneta Stening, C. Anders Wallén, Cecilia Wendt, Juri Markkula, Peter Assar Monsen, David Cederqvist, Maj Wennerdahl och Oscar Guermouche.

Välkommen till pressvisning onsdag 7 maj kl 10.00 på
Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21, Visby

Vernissage hålls torsdag 8 maj, kl 17-19, invigning kl 17.30


Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.