Dellenbanans Vänner

Dags för ny elfordonstävling i Delsbo

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 11:46 CET

Föreningen Dellenbanans Vänner bjuder nu in till den tredje upplagan av "Delsbo Electric", en tävling för världens energieffektivaste fordon. Den 27 maj 2012 räknar man med att ha 10 lag på startlinjen för det 3,3 kilometer långa loppet. Sträckan utgörs av en del av Dellenbanan, en järnväg i norra Hälsingland. Fordonen är alltså spårgående, och det är det låga rullmotståndet mellan aluminiumhjul och stålräls som gör att energiförbrukningen inte blir större än för en vanlig 25-watts glödlampa.

Tävlingen vänder sig till gymnasier, högskolor och universitet, och för att få delta ska man även ha konstruerat och byggt det egna fordonet. Anmälningstiden är fram till den sista januari, men med ett tak på 10 deltagande lag så kan det bli fullbokat långt tidigare.

Vid förra tävlingen i juni i år deltog tre lag. Vann gjorde Högskolan i Gävle med ekipaget JV1 och en energiförbrukning på 3,86 wattimmar per personkilometer, vilket är nytt världsrekord. Inför 2012 års lopp räknar tävlingsledningen med att detta ska slås.

- Vi kommer nu att tillåta upp till tre personer på varje ekipage, vilket gör att förbrukningen per person bör kunna minskas ytterligare, säger tävlingschefen Annelie Persson Bäck.

Med Delsbo Electric räknar föreningen med att kunna etablera ett årligen återkommande teknikinriktat event i Dellenbygden, som ett komplement till Delsbostämman och andra mer kulturhistoriska arrangemang.

Mer info på tävlingens hemsida www.delsboelectric.se